fbpx

Влизат в сила нови правила за борбата с антимикробната резистентност

януари 31, 2022

Като амбициозна се определя целта до 2030 г да се намалят наполовина антимикробните препарати, които се използват в животновъдството

В борбата с антимикробната резистентност (АМР) в ЕС се прилага обновено законодателство относно ветеринарните лекарствени продукти. Прието преди три години и с начална дата на действие 28 януари 2022 г, това законодателство вече е крайъгълен камък в подкрепа на постигането на целите, определени в Европейския план за действие в областта на здравеопазването „Едно здраве“ и в Стратегията „От фермата до трапезата“ срещу антимикробната резистентност. Законодателството консолидира и водещата роля на ЕС на глобалната сцена, за да действа срещу АМР.
Приветствайки този етап, комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес направи следното изявление:
„Пандемията COVID-19 илюстрира как здравето на хората, растенията и животните, здравето на околната среда и продоволствената сигурност са взаимосвързани. Най-ясната илюстрация на тези връзки е тихата пандемия на антимикробната резистентност.
Поставихме амбициозна цел в нашата стратегия „От фермата до трапезата“ за намаляване наполовина на общите продажби на антимикробни средства от ЕС за селскостопански животни и в аквакултурите до 2030 г. С Европейския план за действие „Едно здраве“ имаме за цел да се справим с тази потенциална здравна криза, като се справим със здравето на хората, животните и растенията като един континуум. Новите правила ще бъдат от ключово значение за постигането на това.
В ЕС по-голямата част от антимикробните средства се прилагат при животни, за които се прилага същият основен принцип, както за хората: за лечение на заболяване и поддържането им здрави. Възможно е обаче да се намалят инфекциите и необходимостта от лечение на първо място, чрез подобрени хигиенни практики и ваксинация, както и – в случая на селскостопанските животни – биосигурността и животновъдството. Ограничаването на употребата на антимикробни средства трябва да бъде приоритет.
Новите правила ще гарантират, че от днес леченията от антимикробни средства за животни ще се прилагат, когато и само когато има реална нужда от тях. Заедно с новото законодателство относно медикаментозната фуражи, което ще забрани превантивната употреба и ще ограничи предписанията за антимикробни средства в медикаментозната фуражи, новите правила значително ще засилят борбата срещу АМР.
Новите правила също така ще насърчават наличието на обещаващи ветеринарни лекарства в бъдеще чрез стимулиране на иновациите и конкурентоспособността.
Насърчавам всички държави-членки да се уверят, че са въведени подходящите мерки и ресурси, за да се гарантира пълното функциониране на законодателството на място на национално равнище, както и да се превърне прилагането му в общ успех.
Новите правила укрепват позицията на ЕС е начело на глобалната борба срещу АМР, като същевременно ни оборудват с модерна, иновативна и годно за целта правна рамка относно ветеринарните лекарствени продукти.“

Приет през 2019 г., на 28 януари 2022 г. влиза в сила новият регламент относно ветеринарномедицинските продукти. Основните цели на законодателството са:
– създаде модерна, иновативна и годни за целта правна рамка,
– стимулират иновациите за ветеринарномедицински продукти и да увеличат наличността си,
– засилване на борбата на ЕС срещу антимикробната резистентност.
През последните години Комисията работи за приемането на около 25 делегирани акта и актове за изпълнение за допълване на настоящия регламент, половината от които до датата на прилагане на регламента.

 

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...