fbpx

Влизат в сила нови правила за борбата с антимикробната резистентност

януари 31, 2022

Като амбициозна се определя целта до 2030 г да се намалят наполовина антимикробните препарати, които се използват в животновъдството

В борбата с антимикробната резистентност (АМР) в ЕС се прилага обновено законодателство относно ветеринарните лекарствени продукти. Прието преди три години и с начална дата на действие 28 януари 2022 г, това законодателство вече е крайъгълен камък в подкрепа на постигането на целите, определени в Европейския план за действие в областта на здравеопазването „Едно здраве“ и в Стратегията „От фермата до трапезата“ срещу антимикробната резистентност. Законодателството консолидира и водещата роля на ЕС на глобалната сцена, за да действа срещу АМР.
Приветствайки този етап, комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес направи следното изявление:
„Пандемията COVID-19 илюстрира как здравето на хората, растенията и животните, здравето на околната среда и продоволствената сигурност са взаимосвързани. Най-ясната илюстрация на тези връзки е тихата пандемия на антимикробната резистентност.
Поставихме амбициозна цел в нашата стратегия „От фермата до трапезата“ за намаляване наполовина на общите продажби на антимикробни средства от ЕС за селскостопански животни и в аквакултурите до 2030 г. С Европейския план за действие „Едно здраве“ имаме за цел да се справим с тази потенциална здравна криза, като се справим със здравето на хората, животните и растенията като един континуум. Новите правила ще бъдат от ключово значение за постигането на това.
В ЕС по-голямата част от антимикробните средства се прилагат при животни, за които се прилага същият основен принцип, както за хората: за лечение на заболяване и поддържането им здрави. Възможно е обаче да се намалят инфекциите и необходимостта от лечение на първо място, чрез подобрени хигиенни практики и ваксинация, както и – в случая на селскостопанските животни – биосигурността и животновъдството. Ограничаването на употребата на антимикробни средства трябва да бъде приоритет.
Новите правила ще гарантират, че от днес леченията от антимикробни средства за животни ще се прилагат, когато и само когато има реална нужда от тях. Заедно с новото законодателство относно медикаментозната фуражи, което ще забрани превантивната употреба и ще ограничи предписанията за антимикробни средства в медикаментозната фуражи, новите правила значително ще засилят борбата срещу АМР.
Новите правила също така ще насърчават наличието на обещаващи ветеринарни лекарства в бъдеще чрез стимулиране на иновациите и конкурентоспособността.
Насърчавам всички държави-членки да се уверят, че са въведени подходящите мерки и ресурси, за да се гарантира пълното функциониране на законодателството на място на национално равнище, както и да се превърне прилагането му в общ успех.
Новите правила укрепват позицията на ЕС е начело на глобалната борба срещу АМР, като същевременно ни оборудват с модерна, иновативна и годно за целта правна рамка относно ветеринарните лекарствени продукти.“

Приет през 2019 г., на 28 януари 2022 г. влиза в сила новият регламент относно ветеринарномедицинските продукти. Основните цели на законодателството са:
– създаде модерна, иновативна и годни за целта правна рамка,
– стимулират иновациите за ветеринарномедицински продукти и да увеличат наличността си,
– засилване на борбата на ЕС срещу антимикробната резистентност.
През последните години Комисията работи за приемането на около 25 делегирани акта и актове за изпълнение за допълване на настоящия регламент, половината от които до датата на прилагане на регламента.

 

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на кандидатури за създаване на Обсерватория за агрохранителната верига на ЕС (AFCO), която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики. Създаването на обсерваторията беше обявено в...

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Националната кампания CAP Green Zone: Be Organic! и Вкусът на Добруджа ви канят на Фермерски занаятчийски пазар в гр. Варна на 13.04.2024 г. от 12:00 ч. в търговския център – Делта Планет мол Варна, ниво 2, където фермерите ще изложат продукцията си директно от своите...

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Участниците в дискусията ще обсъдят устойчивостта на органичното земеделие Разширяването на биологичното земеделие и земеделските земи в ЕС е в основата на инициативите на Европейския зелен пакт. Органичното земеделие използва естествени вещества и процеси за...