fbpx

Вносът на агрохрани на ЕС подпомага веригите на доставки

януари 25, 2022

Кои обаче са рисковете, които създава той за участниците по веригата

През периода 2005—2018 г. вносът на агрохрани на ЕС стана съставен основно от сурови и междинни продукти, като делът на крайните продукти намалява. Произходът им също еволюира, претърпявайки процес на диверсификация. Делът на вноса от европейски (държави извън ЕС) и държавите от Югоизточна Азия се е увеличил, докато тези от Южна Америка са се понижили в относително изражение. Като цяло въздействието на вноса на хранително-вкусова промишленост се допълва предимно с производството на ЕС, с ограничена замяна. Това са сред ключовите констатации от „Изследването на вноса на хранително-вкусова промишленост и тяхната роля във веригите за доставки на ЕС „, публикувано от Европейската комисия.

Проучването установи, че за някои продукти разчитането на вноса предполага потенциално излагане на някои рискове от веригата на доставки и че участниците във веригата на създаване на стойност са засегнати по различен начин от увеличаването на вноса на агрохрани. Редица инструменти на политиката обаче спомагат за смекчаването на тези рискове, включително подпомагането на доходите в рамките на Общата селскостопанска политика или квотите за тарифни тарифи в рамките на търговската политика на ЕС. Бизнес стратегиите също така смекчават тези рискове, чрез стратегии за диверсификация, модернизиране на производствените стандарти и брандиране или преструктуриране на веригата за създаване на стойност.

Проучването заключава също, че промените във вноса на агрохрани е само един от многото допринасящи фактори за структурните промени на селскостопанския сектор в ЕС, например по отношение на изходящите потоци от работна ръка и конкурентоспособността на хранително-вкусовата промишленост на ЕС.

Проучването предоставя анализ на въздействието на вноса на хранително-вкусова промишленост върху селскостопанското производство в ЕС и върху други части на веригата на стойността между 2005 г. и 2018 г., включително икономическите, социалните последици и последиците за околната среда. Той се ръководи от три теми, обхващащи 13 учебни въпроса, вариращи от преглед на вноса на агрохранителни продукти, типологиите на агрохранителни вериги за създаване на стойност и на водачите, които стоят зад тези тенденции при вноса, до въпроси, оценяващи тяхното въздействие. Накрая, тя включва някои въпроси относно това какви фактори са помогнали или са възпрепятствали участниците във веригата на стойността да се справят или да печелят от увеличените потоци от внос.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...