fbpx

Вносът на агрохрани на ЕС подпомага веригите на доставки

януари 25, 2022

Кои обаче са рисковете, които създава той за участниците по веригата

През периода 2005—2018 г. вносът на агрохрани на ЕС стана съставен основно от сурови и междинни продукти, като делът на крайните продукти намалява. Произходът им също еволюира, претърпявайки процес на диверсификация. Делът на вноса от европейски (държави извън ЕС) и държавите от Югоизточна Азия се е увеличил, докато тези от Южна Америка са се понижили в относително изражение. Като цяло въздействието на вноса на хранително-вкусова промишленост се допълва предимно с производството на ЕС, с ограничена замяна. Това са сред ключовите констатации от „Изследването на вноса на хранително-вкусова промишленост и тяхната роля във веригите за доставки на ЕС „, публикувано от Европейската комисия.

Проучването установи, че за някои продукти разчитането на вноса предполага потенциално излагане на някои рискове от веригата на доставки и че участниците във веригата на създаване на стойност са засегнати по различен начин от увеличаването на вноса на агрохрани. Редица инструменти на политиката обаче спомагат за смекчаването на тези рискове, включително подпомагането на доходите в рамките на Общата селскостопанска политика или квотите за тарифни тарифи в рамките на търговската политика на ЕС. Бизнес стратегиите също така смекчават тези рискове, чрез стратегии за диверсификация, модернизиране на производствените стандарти и брандиране или преструктуриране на веригата за създаване на стойност.

Проучването заключава също, че промените във вноса на агрохрани е само един от многото допринасящи фактори за структурните промени на селскостопанския сектор в ЕС, например по отношение на изходящите потоци от работна ръка и конкурентоспособността на хранително-вкусовата промишленост на ЕС.

Проучването предоставя анализ на въздействието на вноса на хранително-вкусова промишленост върху селскостопанското производство в ЕС и върху други части на веригата на стойността между 2005 г. и 2018 г., включително икономическите, социалните последици и последиците за околната среда. Той се ръководи от три теми, обхващащи 13 учебни въпроса, вариращи от преглед на вноса на агрохранителни продукти, типологиите на агрохранителни вериги за създаване на стойност и на водачите, които стоят зад тези тенденции при вноса, до въпроси, оценяващи тяхното въздействие. Накрая, тя включва някои въпроси относно това какви фактори са помогнали или са възпрепятствали участниците във веригата на стойността да се справят или да печелят от увеличените потоци от внос.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на кандидатури за създаване на Обсерватория за агрохранителната верига на ЕС (AFCO), която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики. Създаването на обсерваторията беше обявено в...

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Националната кампания CAP Green Zone: Be Organic! и Вкусът на Добруджа ви канят на Фермерски занаятчийски пазар в гр. Варна на 13.04.2024 г. от 12:00 ч. в търговския център – Делта Планет мол Варна, ниво 2, където фермерите ще изложат продукцията си директно от своите...

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Участниците в дискусията ще обсъдят устойчивостта на органичното земеделие Разширяването на биологичното земеделие и земеделските земи в ЕС е в основата на инициативите на Европейския зелен пакт. Органичното земеделие използва естествени вещества и процеси за...