fbpx

ЕК: Опростява се процесът за одобрение на биологични продукти за растителна защита

февруари 15, 2022

Държавите-членки одобриха четири правни акта, които ще опростят процеса на одобрение и разрешаване на биологични продукти за растителна защита, които съдържат микроорганизми. Целта е да се предоставят на фермерите инструменти за заместване на химически продукти за растителна защита, съобщиха от Европейската комисия (ЕК). Тези актове отразяват най-новите научни разработки и се основават на специфичните биологични свойства на микроорганизмите.

С тези актове Комисията постига целите на стратегията „От фермата до вилицата“.

Земеделските производители искат да имат достъп до устойчиви решения за защита на културите . Чрез улесняване на пускането на пазара на тези биологични продукти за растителна защита, земеделските производители – включително тези, които произвеждат биологични култури – ще разполагат с повече алтернативи за устойчива защита на културите .

С тези актове Комисията постига целите на стратегията „От фермата до вилицата“. Те ще бъдат разгледани внимателно от Европейския парламент и Съвета, след което ще бъдат приложими през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Какво представляват микроорганизмите и как могат да се използват като активни вещества в продуктите за растителна защита?

Микроорганизмите са бактерии, гъбички, вируси и протозои . Някои от тях са паразити или патогени на насекоми или други организми, които са вредители или причиняват болести по растенията. Поради своите биологични свойства, тези микроорганизми се използват в цял свят (включително в ЕС) от десетилетия за биологичен контрол на вредители и болести по растенията.

Микроорганизмите се срещат естествено в околната среда. Щамовете с най-добри свойства са тези, използвани в биологичния контрол за борба с вредители и болести при защита на културите.

Въпреки това, преди да бъде разрешено използването на микроорганизми, трябва да се провери дали употребата им е безопасна и няма отрицателни последици за здравето на хората и животните или към други нецелеви организми.

Как тези нови регламенти насърчават достъпа до пазара на микроорганизми, използвани в продукти за растителна защита?

Досега изискванията към микроорганизмите се основаваха на принципи, които бяха много сходни с тези за химически активни вещества .

Новите закони следват различен подход, който се основава на биологията и екологията на всеки микроорганизъм и взема предвид най-новите научни познания като превръщат ЕС в един от най-напредналите регулатори на световната сцена за тези продукти.

Биологичните свойства на микроорганизмите играят централна роля за оценката на риска и много данни, изисквани в новите актове за прилагане. Даден микроорганизъм може да бъде одобрен за употреба само ако е доказано, че не причинява заболяване при хора или животни.

По-подходящите за целта и гъвкавите изисквания също предполагат рационализирани досиета за кандидатстване, по-директна оценка на риска и по-кратки срокове за получаване на достъп до пазара на ЕС.

Как използването на микроорганизми ще допринесе за целите на стратегията „От фермата до вилицата“ и Зелената сделка?

Стратегията „От фермата до вилицата“ и Зелената сделка целят намаляване на зависимостта и употребата на химически продукти за растителна защита .

Микроорганизмите, използвани като агенти за биоконтрол в продуктите за растителна защита, предоставят на земеделските производители алтернативни инструменти за заместване на химически продукти за растителна защита . Могат да се използват и в биологичното земеделие. Очаква се новите изисквания да доведат до по-бърз достъп до пазара на ЕС за съдържащи ги микроорганизми и продукти за растителна защита.

Безопасно ли е използването на микроорганизми в селското стопанство?

Микроорганизмите са били използвани от хората почти откакто съществува човечеството, например за целите на производство на хляб, сирене, бира и вино.

В съвремието тяхното използване е разширено. Те могат да се използват, например, като основни компоненти на пробиотици на хранителни/фуражни добавки или за производство на лекарствени активни вещества.

Микроорганизмите се срещат в природата и повечето от тях са безвредни 

Много от тях играят ключова роля в екосистемите, например чрез разлагане на органичната материя в почвата, за да я направят достъпна за други организми, или чрез обогатяване на почвата с атмосферен азот („азотно фиксиране“), за да стане достъпна за растенията.

Микроорганизмите, както всички други активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита (ПРЗ), могат да бъдат одобрени за употреба само ако отговарят на критериите за одобрение, определени в Регламента за пускане на пазара на ПРЗ .

Държавите-членки, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Комисията оценяват всяко активно вещество за безопасност за хората и околната среда, преди да може да бъде пуснато на пазара и използвано в продукт за растителна защита. Във втора регулаторна стъпка държавите-членки разрешават всеки продукт за растителна защита, съдържащ одобрен активни вещества, за предвидената употреба.

Понастоящем повече от 60 микроорганизма са одобрени в ЕС, след като научна оценка на риска потвърди, че употребата им в продукти за растителна защита е безопасна.

Вируси – оръжие за растителна защита

Няколко вируса, които са силно специфични за насекоми или растения, понастоящем са одобрени в ЕС за целите на растителната защита и са доказано безопасни от много години. Тъй като са силно специфични към тясна група вредители по растенията , те не могат да заразят хора или други организми, които не са вредители по растенията.

Важно е да се подчертае, че вирусите, подобно на други микроорганизми, няма да бъдат одобрени, ако причиняват заболяване при хората. Държавите-членки и Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) оценяват безопасността за човешкото здраве и околната среда преди одобрение.

Ефикасност на продуктите за растителна защита (ПРЗ), съдържащи микроорганизми

Биологичните продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми, могат да бъдат по-малко ефективни от химикалите, например поради тесния кръг гостоприемници и защото като живи организми те изискват оптимални условия за успешен контрол на вредителите. Това ги прави и по своята същност по-безопасни от химикалите.

Въпреки това, използването на такива биологични алтернативи играе ключова роля в биологичното земеделие , където фермерите могат да  използват микроорганизми като агенти за биологичен контрол. Микроорганизмите също са от решаващо значение за интегрираната борба с вредителите (IPM), която фермерите трябва да използват в ЕС.

IPM също така има за цел да запази използването на пестициди и други форми на интервенция само до нива, които са икономически и екологично оправдани, като могат да се използват и други мерки като сеитбообращение, избор на подходящи сортове и техники за отглеждане.

Въздействие върху биологичното земеделие

Биологичното земеделие е ключов сектор за селското стопанство в ЕС. През 2019 г. в ЕС има почти 330 000 биологични земеделски производители с до 20% дял от земеделските площи в държавите-членки. В допълнение, една от целите на стратегията „От фермата до трапезата“ се отнася до увеличаването на общата земеделска земя с биологично земеделие в ЕС , като най-малко 25% от земеделската земя в ЕС ще бъде под биологично земеделие до 2030 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...