fbpx

ЕК: ОСП е подобрила стандарта на живот на фермерите и предлагането на безопасна храна

януари 12, 2022

Справедлив стандарт на живот за фермерите и предлагане на безопасна и здравословна храна са сред водещите резултати от Общата селскостопанска политика (ОСП), постигнати през последните седем години, се казва доклад, приет на 16 декември 2021 г. от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“  към Европейската комисия (ЕК).

Докладът оценява изпълнението на целите, определени от Комисията за този период, които са:

  • производство на храни, с фокус върху доходите от селското стопанство, селскостопанската производителност и стабилността на цените;
  • устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биоразнообразието, почвата и водата;
  • балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта в селските райони, насърчаване на растежа и намаляване на бедността в селските райони.

Докладът заключава, че за периода 2014-2020 г. ОСП се е представила добре при осигуряването на справедлив стандарт на живот за земеделските производители, осигуряване на стабилна, безопасна и здравословна храна и предоставяне на ясна информация за храните на потребителите в ЕС. Резултатите в подобряването на опазването на околната среда и действията по отношение на климата обаче са смесени.

Докладът също така отбелязва, че потенциалът на ОСП не е напълно реализиран и че ОСП трябва да направи повече, за да подкрепи устойчивостта на селското стопанство в ЕС.

Common agricultural policy 2023-2027 - Consilium

Източник: https://www.consilium.europa.eu/

Основните констатации от изготвения доклад за изпълнението на ОСП, се отнасят за:

Производство на храни

Средният доход на работник в селскостопанския сектор в ЕС се е увеличил с 15% между 2013 г. и 2019 г. Въпреки това увеличение разликата между доходите от земеделие и средните заплати от други професии остава значителна.

Общата производителност за селското стопанство в ЕС се е увеличила с 6% между 2013 и 2019 г., а производителността на труда се е увеличила с 24% между 2014 и 2020 г.

Въпреки това е постигнат малък напредък по отношение на справедливостта на разпределението на директните плащания, като 20% от бенефициентите на ОСП продължават да получават 80% от плащанията. Това е въпреки факта, че разпределението на подкрепата по ОСП е социално приобщаващо, като половината от бенефициентите са стопанства с по-малко от пет хектара.

Устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата

До 2019 г. 8% от земеделските земи в ЕС са били под биологично земеделие, което отразява значително увеличение спрямо предходните години. Две трети от тази биологично обработвана земя получи подкрепа за ОСП през 2019 г.

Емисиите от селското стопанство са с 20% по-ниски от нивата от 1990 г. Този спад е в стагнация от 2010 г., но селскостопанското производство се е увеличило с 9%, което отразява значително намаляване на емисиите на единица произведена продукция. Това показва, че могат да се извлекат поуки от повишаването на ефективността, което може да даде насоки за значителните подобрения, необходими в бъдеще

Балансирано териториално развитие

Заетостта в селското стопанство в ЕС достига 9 милиона еквивалента на пълен работен ден до края на 2019 г. Спадът в размера на работната сила в селското стопанство на ЕС се забавя до -1,4% годишно, спрямо -3,5% годишно през периода 2005-2011 г.

На 12 януари 2022 г. предстои да се проведе уебинар  на тема „Как се представя CAP? Научени уроци за новата ОСП“, по време на който на живо ще бъдат разгледани констатациите от публикувания доклад.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...