fbpx

ЕК оцени как ОСП влияе върху селските райони

декември 14, 2021

Според доклада мерките по ОСП допринасят за почти 50% от доходите на земеделските стопанства в тези места

Бедността и изоставянето на земя биха били по-изразени при липса на Обща селскостопанска политика (ОСП), но административната тежест ограничава ефективността на подкрепата за ОСП в селските райони, се посочва в публикуваната оценка на въздействието на ОСП върху териториалното развитие на селските райони. В документа, разработен от експертите на Европейската комисия (ЕК) се оценява степента, до която ОСП допринася за развитието в селските райони чрез намаляване на социалните и икономически дисбаланси, включително социалното изключване в селските райони и между селските и околните райони.
Оценката е от значение за дългосрочната визия за селските райони на ЕС, която има за цел да даде възможност в тези области да се възползват максимално от своите потенциал и да ги подкрепят в справянето с демографските промени, риска от бедност и ограничен достъп до услуги.
Оценката показва, че мерките на ОСП са ефективни като цяло за насърчаване на балансираното развитие в селските райони на ЕС, като допринасят за почти 50% от доходите на земеделските стопанства в най-маргиналите и отдалечени райони и за модернизирането на земеделските стопанства и растежа на производителността. Докато ОСП е ефективна за укрепване на жизнеспособността на стопанствата и подкрепа за поддържането на стопанствата в селските райони, неравномерното разпределение на подкрепата ограничава ефективността на ОСП за намаляване на икономическите различия между земеделските производители и различните райони.
Подкрепата на ОСП има значителен ефект върху по-широката икономика на селските райони, особено в по-слабо развитите региони, особено благодарение на LEADER и подкрепата за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, насочени към по-широкото селско население. Финансирането на ОСП също така генерира брутна добавена стойност и заетост в селските райони в целия ЕС и допринася за обновяването на поколенията.
Оценката установява, че бедността, изоставянето на земя и упадъкът на селските райони биха били по-изразени при отсъствието на ОСП, подчертавайки ясна добавена стойност за ЕС.
Въпреки това, привлекателността на селските райони, особено за младите фермери, също зависи много от транспортната и комуникационната инфраструктура и услуги, особено в отдалечените райони, и има място за подобрение по отношение на съгласуваността и синергията с други фондове на ЕС, както и национални и регионални политики.
Според оценката прекомерната администрация, свързана с прилагането на схемите за подпомагане на ОСП, по-специално мерките за развитие на селските райони, както за бенефициентите, така и за властите, възпрепятства ефективността на ОСП. И докато директните плащания се извършват с относително ниска административна тежест, те не са особено насочени към социалните аспекти на териториалното развитие или към нуждите на уязвимите или социално изолирани селски групи.

Снимка: ЕК

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...