fbpx

ЕК оцени как ОСП влияе върху селските райони

декември 14, 2021

Според доклада мерките по ОСП допринасят за почти 50% от доходите на земеделските стопанства в тези места

Бедността и изоставянето на земя биха били по-изразени при липса на Обща селскостопанска политика (ОСП), но административната тежест ограничава ефективността на подкрепата за ОСП в селските райони, се посочва в публикуваната оценка на въздействието на ОСП върху териториалното развитие на селските райони. В документа, разработен от експертите на Европейската комисия (ЕК) се оценява степента, до която ОСП допринася за развитието в селските райони чрез намаляване на социалните и икономически дисбаланси, включително социалното изключване в селските райони и между селските и околните райони.
Оценката е от значение за дългосрочната визия за селските райони на ЕС, която има за цел да даде възможност в тези области да се възползват максимално от своите потенциал и да ги подкрепят в справянето с демографските промени, риска от бедност и ограничен достъп до услуги.
Оценката показва, че мерките на ОСП са ефективни като цяло за насърчаване на балансираното развитие в селските райони на ЕС, като допринасят за почти 50% от доходите на земеделските стопанства в най-маргиналите и отдалечени райони и за модернизирането на земеделските стопанства и растежа на производителността. Докато ОСП е ефективна за укрепване на жизнеспособността на стопанствата и подкрепа за поддържането на стопанствата в селските райони, неравномерното разпределение на подкрепата ограничава ефективността на ОСП за намаляване на икономическите различия между земеделските производители и различните райони.
Подкрепата на ОСП има значителен ефект върху по-широката икономика на селските райони, особено в по-слабо развитите региони, особено благодарение на LEADER и подкрепата за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, насочени към по-широкото селско население. Финансирането на ОСП също така генерира брутна добавена стойност и заетост в селските райони в целия ЕС и допринася за обновяването на поколенията.
Оценката установява, че бедността, изоставянето на земя и упадъкът на селските райони биха били по-изразени при отсъствието на ОСП, подчертавайки ясна добавена стойност за ЕС.
Въпреки това, привлекателността на селските райони, особено за младите фермери, също зависи много от транспортната и комуникационната инфраструктура и услуги, особено в отдалечените райони, и има място за подобрение по отношение на съгласуваността и синергията с други фондове на ЕС, както и национални и регионални политики.
Според оценката прекомерната администрация, свързана с прилагането на схемите за подпомагане на ОСП, по-специално мерките за развитие на селските райони, както за бенефициентите, така и за властите, възпрепятства ефективността на ОСП. И докато директните плащания се извършват с относително ниска административна тежест, те не са особено насочени към социалните аспекти на териториалното развитие или към нуждите на уязвимите или социално изолирани селски групи.

Снимка: ЕК

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...