fbpx

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

юли 25, 2022

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя

Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след искане от страна на държавите — членки на ЕС, съобщават от Комисията. Въздействието на такава мярка ще зависи от избора, направен от държавите членки и земеделските стопани, но тя ще увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, насочени към хранителни продукти. Изчислено е да се върнат обратно 1,5 милиона хектара в производството в сравнение с днес. Всеки тон зърнени култури, произведени в ЕС, ще спомогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб, се казва още в съобщението.

Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите — членки на ЕС, преди то да бъде официално прието.

Световната продоволствена система е изправена пред силни рискове и несигурности, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където в близко бъдеще могат да възникнат и въпроси, свързани с продоволствената сигурност.

С оглед на значението на тези Добри селскостопански и екологични условия, стандарти за целите за запазване на почвения потенциал и подобряване на биологичното разнообразие в стопанствата като част от дългосрочната устойчивост на сектора и поддържане на потенциала за производство на храни, дерогацията е временна, ограничена до претендиращата 2023 година, и ограничена до строго необходимото за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, произтичащи поради руската военна агресия срещу Украйна, следователно с изключение на засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя).

Предложението на Комисията е резултат от внимателно балансиране между наличието на храни в световен мащаб и достъпността, от една страна, и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвите, от друга страна. Комисията остава изцяло ангажирана със Зелената сделка. В предложението се предвижда държавите членки, които използват дерогациите, да насърчават екосистемите и агроекологичните мерки, програмирани в техните стратегически планове за ОСП.

Въпреки че сме в извънредно положение по отношение на продоволствената сигурност, трябва да продължим прехода към устойчив и устойчив селскостопански сектор в съответствие със стратегиите „От фермата до трапезата“, Стратегията за биологично разнообразие, и Закона за възстановяване на природата, се казва още в изявлението от ЕК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...