fbpx

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

юли 25, 2022

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя

Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след искане от страна на държавите — членки на ЕС, съобщават от Комисията. Въздействието на такава мярка ще зависи от избора, направен от държавите членки и земеделските стопани, но тя ще увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, насочени към хранителни продукти. Изчислено е да се върнат обратно 1,5 милиона хектара в производството в сравнение с днес. Всеки тон зърнени култури, произведени в ЕС, ще спомогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб, се казва още в съобщението.

Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите — членки на ЕС, преди то да бъде официално прието.

Световната продоволствена система е изправена пред силни рискове и несигурности, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където в близко бъдеще могат да възникнат и въпроси, свързани с продоволствената сигурност.

С оглед на значението на тези Добри селскостопански и екологични условия, стандарти за целите за запазване на почвения потенциал и подобряване на биологичното разнообразие в стопанствата като част от дългосрочната устойчивост на сектора и поддържане на потенциала за производство на храни, дерогацията е временна, ограничена до претендиращата 2023 година, и ограничена до строго необходимото за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, произтичащи поради руската военна агресия срещу Украйна, следователно с изключение на засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя).

Предложението на Комисията е резултат от внимателно балансиране между наличието на храни в световен мащаб и достъпността, от една страна, и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвите, от друга страна. Комисията остава изцяло ангажирана със Зелената сделка. В предложението се предвижда държавите членки, които използват дерогациите, да насърчават екосистемите и агроекологичните мерки, програмирани в техните стратегически планове за ОСП.

Въпреки че сме в извънредно положение по отношение на продоволствената сигурност, трябва да продължим прехода към устойчив и устойчив селскостопански сектор в съответствие със стратегиите „От фермата до трапезата“, Стратегията за биологично разнообразие, и Закона за възстановяване на природата, се казва още в изявлението от ЕК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...