fbpx

ЕК предлага да се събират екологични и социални данни от европейските ферми

юни 24, 2022

Следвайки намерението си, заложено в стратегията от фермата до вилицата (F2F), Европейската комисия предложи да преобразува мрежата за земеделски счетоводни данни (FADN) в мрежа от данни за устойчивост на фермата (FSDN). Това ще позволи по-добро справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивостта, благодарение на увеличените познания за  селското стопанство в ЕС.

FADN е уникален източник на микроикономически и счетоводни данни, идващи всяка година от повече от 80 000 ферми в ЕС. Там се наблюдават доходите и бизнес дейностите на стопанствата, за да се разбере въздействието на мерките, предприети в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). Позволява да се оцени икономическото и финансово състояние на стопанствата от 1965 г. Тези данни са от съществено значение за икономически анализи на селското стопанство в ЕС, както и за подкрепа при разработването на политики, основани на солидни доказателства. Отразявайки еволюцията на ОСП към повече екологични и социални политики, бъдещият FSDN ще добави данни за устойчивост по екологични и социални въпроси към своя добре установен икономически обхват. В допълнение към събирането на нови данни, системата ще бъде модернизирана, за да се увеличи споделянето на данни.

Методологията за събиране на данни ще бъде в съответствие със съществуващата за текущата FADN. Комисията ще определи хармонизираната методология (общи дефиниции, формати за докладване и изисквания за качество) и общия въпросник. Тази обща рамка е важна, за да се гарантира, че данните могат да се сравняват на ниво ЕС. След това държавите-членки ще събират данни на ниво ферма, със съгласието на земеделския производител. Особено внимание ще бъде отделено на въпросите за защита на данните. Държавите-членки ще имат възможността да определят стимули за участието на земеделските производители в мрежата за данни, като финансов принос, обратна връзка за ефективността на фермата с акцент върху подобряването на практиките за устойчиво земеделие или целеви съвети въз основа на информация от FSDN.

За да преобразува цялостната структура на FADN, Комисията прие предложение за регламент за изменение на Регламент 1217/2009 на Съвета . Списъкът с новите данни и променливи, които ще бъдат включени в бъдещия FSDN, ще бъде определен във вторичното законодателство (актове за прилагане и делегирани актове). Въз основа на текущо проучване Комисията ще предложи картографиране на възможните теми, които да бъдат включени, които ще бъдат обсъдени през есента на 2022 г. по време на семинар с държавите-членки и заинтересованите страни. Комисията ще вземе предвид необходимостта от ограничаване на административната тежест върху земеделските производители и националните органи за събиране на данни. Последващите дискусии с държавите-членки на заседанията на комисиите ще се основават на предложението на Комисията.

Предложението ще позволи:

  • подобряване на настоящата роля на FADN като източник на хармонизирани икономически и счетоводни данни на ниво ферма в ЕС, включително свързани с доходите показатели на бъдещата ОСП;
  • засилване на значението на FADN/FSDN за изготвяне на политики, изследвания, оценка и анализ на политиките;
  • добавяне на променливи, свързани с екологичните и социалните измерения, за да се даде възможност за цялостна оценка на състоянието на стопанствата и тяхното представяне;
  • опростяване на събирането на съществуващи данни и въвеждане на иновативни и модерни системи и практики, също и чрез по-добра оперативна съвместимост с други източници на данни;
  • подобряване на устойчивостта на земеделските операции на земеделските производители, включително чрез подобряване на информацията за съвети за земеделските стопанства.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...