fbpx

ЕК публикува писмата със забележки по Стратегическите планове на държавите-членки

май 2, 2022

На 31 март 2022 г. Европейската комисия изпрати писма със забележки и наблюдения по проектите на стратегически планове за ОСП, представени от страните от ЕС. Близо месец по-късно, на 28 прил на сайта на ЕК бяха публикувани писмата със забележки до първите 19 предложения на Стратегически планове за ОСП от Дания, Естония, Ирландия, Испания, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Литва, Унгария, Малта, Холандия, Астрия, Полша, Португалия, Словения, Финландия и Швеция.  

Страните от ЕС получават писма със забележките и наблюденията на Комисията (т.нар. observation letter), в които се оценяват предложените от тях стратегически планове за ОСП. Тези писма разглеждат как страните от ЕС са идентифицирали своите нужди, основните доказателства, които са използвали, интервенциите, които възнамеряват да приложат, и целите, които са си поставили.

Писмата със забележки на ЕК са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение на Комисията за стратегическите планове на ОСП. Сега се очаква всяка страна от ЕС да разгледа направените забележки и да представи преработена версия на плановете. Междувременно всяка страна получава възможност да коментира своето писмо.

Изпратените от Комисията писмата се публикуват на страницата на ЕК така, както са били изпратени до всяка страна от ЕС. До момента 19 страни-членки са получили писмата си.

България все още очаква писмото със забележки от ЕК.

Освен това коментарите от държави от ЕС се публикуват при получаването им , освен ако държавата от ЕС не е възразила срещу публикуването им. Като такива, коментарите от определени държави може да са достъпни само на официалния език на тази страна.

Допълнителни писма със забележки и коментари до страните от ЕС ще бъдат публикувани, когато станат достъпни, посочва ЕК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...