fbpx

ЕК събира мнения какво да е законодателството за по-устойчива продоволствена система

май 10, 2022

Целта на подобно законодателство е да се създадат нови основи за бъдещите политики в областта на храните

До 21 юли тече обществената консултация на Европейската комисия (ЕК) по първоначалната оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за „Устойчива продоволствена система на ЕС“, която бе отворена на 28 април т.г.

Целта на първоначалната оценка на въздействието е да информира гражданите и заинтересованите страни за плановете на ЕК, за да им позволят да предоставя обратна връзка относно планираната инициатива и да участва ефективно в бъдещи консултативни дейности. Целта на подобно законодателство е да се създадат нови основи за бъдещите политики в областта на храните, като се въведат цели и принципи за устойчивост, основани на интегриран подход към продоволствената система, коментират от ЕК.

Тази инициатива на ЕК има за цел да направи хранителната система на ЕС устойчива и да интегрира устойчивостта във всички свързани с храните политики. Тя ще установи общи принципи и цели, заедно с изискванията и отговорностите на всички участници в хранителната система на ЕС. По – конкретно, инициативата ще установи правила за:

  • етикетиране за устойчивост на хранителни продукти;
  • минимални критерии за устойчиви обществени поръчки на храни;
  • управление и мониторинг.

В рамките на инициативата се тестват няколко сценария – от това да няма никаква нова намеса в политиката на ниво ЕС до това да бъде създадено ново цялостно рамково законодателство, което би могло да служи като lex generalis, приложимо за всички участници в хранителната система.

ЕК планира през 4-то тримесечие на 2023 г. да приеме законодателната рамка за устойчива продоволствена система на ЕС.

До 21 юли 2022 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в допитването чрез попълване на онлайн анкетата (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК  https://ec.europa.xn--eu-s3t

Източник: https://ruralnet.bg/

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca приветстват предложението на Комисията за предоставяне на изключения от правилата на обуславянето на ОСП, но трябва да постави под въпрос действителния им принос за смекчаване на дефицитите и прекъсванията, причинени от войната в Украйна. Времето,...

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Какво е постигнатото през годината Последното събитие по проекта CAP GREEN ZONE се проведе в Бургас на 23 юли. В рамките на събитието под надслов „Открий фермерските продукти в твоя магазин – град Бургас“ бяха представени подбрани продукти на фермерска от мандра...

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след...