fbpx

ЕП: Животните трябва да бъдат по-добре защитени по време на транспортиране

януари 25, 2022

Евродепутатите настояват за камери в камионите

Всяка година милиони живи животни се транспортират по шосе, море, железопътен и въздушен транспорт в рамките на ЕС и извън него за клане, угояване или разплод. Тяхното благосъстояние по време на тези пътувания следва да бъде гарантирано от специални правила на ЕС— в сила от 2005 г. Разследване на Европейския парламент обаче показва, че това не е така. Разследването на ЕП, започнато през юни 2020 г., за да разследва предполагаеми нарушения на правилата на ЕС за транспортиране на животни, стигна до заключението, че разпоредбите на ЕС в тази област невинаги се спазват в държавите членки и не се отчитат изцяло различните нужди на животните. Най-очевидните нарушения включват липса на вода или снабдяване с храни за транспортирани животни, животни се изпращат, когато те са в състояние да бъдат транспортирани или пък се товарят много животни на единица площ. Сред констатациите на ЕП е и използването на неподходящи превозни средства, както и извършване на транспорт при екстремни температури и удължени времена на пътуване.

За да се промени ситуацията, евродепутатите приеха препоръки, с които призовават Комисията и държавите от ЕС да увеличат усилията си за зачитане на хуманното отношение към животните по време на транспорта, да актуализират правилата на ЕС и да назначат комисар на ЕС, отговарящ за хуманното отношение към животните.

Времето за пътуване за домашни животни, които отиват на клане, не следва да надвишава осем часа, търсенето от страна на евродепутати и бременните животни не следва да се транспортира повече от четири часа. Неотбитите телета на възраст под четири седмици също не трябва да се транспортират, казват те, освен от земеделските производители и на разстояние по-кратко от 50 км.

Евродепутатите искат транспортните средства да бъдат снабдени с камери, които да отразяват транспорта, както и товаренето и разтоварването на животните.  Националните органи следва да одобряват плановете за пътуване с животни, само ако се прогнозира температурата да бъде между 5ºC и 30ºC. Следва да се регистрират нивата на температура, влажност и амоняк в превозните средства, добавят депутатите.

От ЕП отбелязват, че в Европа няма въведена система за контрол на транспорта на животни до държави извън ЕС. Те изискват от държавите-членки да инспектират всички пратки до държави извън ЕС, да гарантират, че животните са хранени и хидратирани, че устройствата за пиене функционират правилно, както и че разполагат с достатъчно пространство. Износът на живи животни следва да бъде одобрен, само ако отговаря на европейските стандарти за хуманно отношение към животните.

„Хуманното отношение към животните по време на транспорта не подлежи на договаряне и трябва да се спазва, докато животните достигнат крайната си дестинация. Транспортирането на живи животни трябва да продължи, както в държавите-членки, така и в трети страни, като се спазват най-високите стандарти за хуманно отношение към животните. Важно е за икономиката на ЕС и за финансовото оцеляване на нашите земеделски стопани.“, заяви докладчикът на ЕП Даниел Буда (ЕНП, РО).

Източник: agrozona.bg

Снимка: ЕFSA

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...