fbpx

ЕС с повече стимули за преход към устойчива хранителна система

март 22, 2023

По време на Съвета на ЕС бяха определени приоритетите на Общността, на които ще залага в работата си с ФАО

Стимулирането на прехода към устойчива хранителна система и постигането на продоволствена сигурност за всички ще бъдат приоритети за работата с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), стана ясно по време на Съвета на ЕС. В заключенията, одобрени от Съвета по земеделие и рибарство, министрите потвърждават отново силния ангажимент на ЕС да отговори на глобалната продоволствена криза и призовават FAO да засили усилията си за наблюдение и справяне с въздействието на агресивната война на Русия срещу Украйна върху продоволствената сигурност, особено в най-уязвимите страни.

Преходът към устойчива продоволствена система, която осигурява устойчивост срещу сътресения и гарантира продоволствена сигурност за всички, е от ключово значение за справяне с глобалните предизвикателства на днешния ден. ФАО има жизненоважна роля за постигането на това. ЕС и неговите държави-членки са готови да засилят сътрудничеството си с ФАО и да продължат да работят с други членове на ФАО, за да осигурят ефективни действия.

В заключенията министрите подчертават решаващата роля на ФАО за осигуряване на устойчиво бъдеще за селското стопанство. Те призовават агенцията на ООН да увеличи усилията си в това отношение, включително чрез:

  • насърчаване на селско стопанство, което интегрира екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивостта на равни начала;
  • борба със заплахи като обезлесяване и незаконен или недеклариран риболов;
  • насърчаване на устойчиви решения на многото предизвикателства, пред които са изправени трансграничните доставки на вода;

Те също така посочват значението на устойчивите бизнес модели за селското стопанство, по-специално кръговата икономика, биоикономиката и базираните на природата решения.

И накрая, Съветът призовава ФАО да продължи усилията си за подобряване на своето управление, прозрачност и отчетност , включително чрез увеличаване на равенството между половете в рамките на агенцията. Той подчертава дългогодишните отношения между ФАО, от една страна, и ЕС и неговите държави-членки, от друга, и определя редица стъпки за по-нататъшно засилване на диалога и сътрудничеството.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...