fbpx

Здравословна храна и къси вериги за доставки, вдъхновяваща идея от ЕПИ-АГРИ

август 24, 2023

Развитие на местни пазари за биологично ценни продукти

Биологично ценни продукти са тези хранителни продукти, които се характеризират  с високо съдържание на биологично активни съединения: витамини, незаменими аминокиселини, ненаситени мастни киселини, минерали.

INNOFOOD HUB, Оперативна група (ОГ) по ЕПИ-АГРИ от Литва, разработва модел на къса верига за доставка на храни и местни пазари за тези здравословни, пресни, сезонни продукти.

В Литва фермите, които отглеждат и произвеждат биологично ценни продукти, са изправени пред редица предизвикателства. През 2019 г. изследователи от Университета Витаутас Магнус създават оперативна група в сътрудничество с литовския съюз на семейните фермери, UAB Kvalitetas, Full House Community и група фермери, за да намерят устойчиво решение за тези предизвикателства. Вилма Аткочюниене, координатор на проекта, обяснява „В Литва малките и средни ферми често не признават своите конкурентни предимства и рядко прилагат стратегия за къса верига за доставка на храни. Обхватът на местни, биологично ценни хранителни продукти в супермаркетите е твърде тесен, предлагането на продукти, произведени от местни фермери, е твърде ниско, а производствените разходи са твърде високи”. 

Мисията на ОГ е да разпространява най-добрите практики при късите вериги за доставки за здравословни храни и да насърчава развитието на пазари на биологично ценни продукти. Целта на проекта е да се разработи саморегулиращ се и функциониращ модел за внедряване и разпространение на иновации за ускоряване на късите вериги за доставка на храни  и развитието на местните пазари.

Постигнатите резултати допринесат за устойчиво решение на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства на регионите, като дадат възможност на фермерите да разработват къси вериги за биологично ценни продукти и да обединят фермерите, прилагащи иновации, в мрежа за сътрудничество.

Проектът обединява иновативни фермери и други заинтересовани страни в „INNOFOOD HUB“ – мрежа за сътрудничество. Вилма Аткочюниене обяснява: „INNOFOOD HUB предоставя възможност на хората да споделят добри практики в управлението на къси вериги за доставка на здравословни храни и да насърчава развитието на пазарите. Земеделските производители не само доставят продукти, но и директно обменят знания с крайните потребители за отглеждането, приготвянето, консумацията на продуктите, тяхната стойност за човешкото здраве и въздействието им върху природата. 

INNOFOOD HUB създава  саморегулиращ се модел за къси вериги за доставка на храни за биологично ценни продукти, чрез редица дейности и анализиране най-добрите практики от други страни от ЕС относно опита „От ферма до трапезата“ на иновативни ферми, отглеждащи и произвеждащи биологично ценни продукти. Проведено научно изследване подчертава ползите от късите вериги за доставки и идентифицира фактори и характеристики на успеха, както и ограничения.

Освен това проектът оценява тенденциите и възможностите в развитието на пазарите за биологично ценни продукти. Разработени и тествани са интерактивни взаимоотношения с потребителите, основани на развитие на доверие и сътрудничество. Разработена е и база данни от пазарни проучвания за нуждите от биологично ценни продукти и включва национални и европейски стратегически документи, списък на производителите и потребителите на биологично ценни продукти, информация за сертифициране, електронни платформи, международни проекти, публикации, видеоклипове и др.

INNOFOOD HUB е разделен на 3 местни центъра за хранителни общности в три пилотни района, обединяващи 21 фермери, произвеждащи биологично ценни продукти и събиращи мрежа от потребители и други заинтересовани страни от веригата за доставки. Във всяка пилотна зона членовете на INNOFOOD HUB се срещат редовно, организират заедно образователни събития и споделят опит. Те обсъждат какво могат да направят, за да увеличат стойността на своите продукти или да разширят асортимента на своите продукти, как да подобрят доставката и съхранението на производствени ресурси и суровини, производството, преработката, продажбата и консумацията на храни на базата на принципите на кръговата икономика, как продуктите се отглеждат, произвеждат и консумират във възможно най-близкия район (макс. 70 км) и как да се постигне не повече от 1 посредник между производител и потребител. Оперативната група е създала онлайн платформа за партньорство, където участниците могат да продължат да обменят знания.

„Искаме също така да създадем култура на иновации и творчество, така че провеждаме и дейности за насърчаване на членовете на INNOFOOD HUB да подават и изпълняват нови национални и международни проекти. Ние също така създадохме местен център за координация на хранителната верига, като предоставяме съхранение, логистика и други услуги за местни продукти. Работата на такъв център е голям тласък за фермерите в областта, които искат да продават продукцията си на местния пазар. Като се фокусира върху местния пазар с местни продукти, този проект разглежда проблемите на повторното използване на производствените отпадъци и намалява производствената логистика, транспортните и продажбените разходи.“ разказва Вилма.

Резултатите от проекта имат пряко въздействие върху жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите, включени в къси вериги за доставка на биологично ценни продукти. INNOFOOD HUB и разработените модели и методологии подкрепят фермите от иновативна, технологична, управленска и маркетингова гледна точка. Системата също така допринася за качеството и здравето, както и за икономическата и екологичната устойчивост.

 

Информация за проекта:

  • Период на изпълнение на проекта: 2019-2021 г.
  • Финансиране: ПРСР 2014-2020, мярка 16 „Сътрудничество“
  • Бюджет: 199 977 евро
  • Координатор на проекта: Vilma Atkočiūnienė atkociuniene@vdu.lt
  • Уебсайт на проекта: https://innofoodhub.vdu.lt/

 

Контекст

Проектът трансферира знанията, придобити от пилотни ферми и добри практики в развитието на късите вериги за доставка на храни, към други малки и средни стопанства чрез мрежи за сътрудничество в 3 пилотни района на страната и 3 местни хранителни общности (HUB), свързващи производители и потребители. Чрез разпространение на най-добрите практики на проекта на електронна платформа за сътрудничество, стопанствата са насърчавани да развиват късите вериги за доставка на храни и да участват активно в процеса на работа в мрежа.

Проектът допринеся за всички 4 приоритета на мярка „Сътрудничество” на литовската ПРСР 2014-2020 за подкрепа за създаване и развитие на оперативни групи по ЕПИ:

  • Насърчаване на трансфера на знания и иновациите в селското стопанство, горското стопанство и селските райони.
  • Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички селскостопански дейности във всички региони, както и насърчаване на иновативни селскостопански технологии и устойчиво управление на горите.
  • Насърчаване на организацията на веригата за доставка на храни, включително преработката и маркетинга на селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство.
  • Насърчаване на ресурсната ефективност и подпомагане на прехода към устойчива на климата нисковъглеродна икономика в селскостопанския, хранителния и горския сектор.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...