fbpx

Земеделските министри: Горите трябва да допринасят повече за Европейския зелен пакт

ноември 15, 2021

Необходимо е горите да допринасят повече за Европейския зелен пакт и глобалните цели като Програмата до 2030 г. До това заключение стигнаха днес земеделските министри от ЕС по време на днешната среща по селското стопанство и рибарството. Те са подчертали значителната роля на горите за човешкото здраве, здравето на животните и здравословната природна среда в рамките на подхода „Едно здраве“, става ясно от официалното съобщение от срещата.

Горското стопанство може да играе ключова роля в прехода на ЕС към зелена, климатично неутрална и конкурентоспособна кръгова биоикономика, категорични са ръководителите на земеделските ведомства. Освен това много е важно значението на сътрудничеството и конструктивния диалог между държавите-членки, Комисията, заинтересованите страни и гражданското общество. Аграрните министри са приветствали също така акцента в новата стратегия върху насърчаването на устойчиви продукти на основата на дървесина и предложението за създаване на ново партньорство за научни изследвания и иновации в горското стопанство.

дървесина, ИАГ, Agrozona.bg

В заключенията на Съвета също така се подчертава необходимостта от намиране на баланс между екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивото управление на горите и подчертават важността на зачитането и поддържането на разнообразието от гори и практиките за управление на горите в различните държави-членки и региони.

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия публикува новата стратегия на ЕС за горите за 2030 г. Като един от водещите елементи на Европейския зелен договор, инициативата се основава на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и ще представлява ключова част от усилията за намаляване на емисиите на парникови газове чрез най-малко 55% до 2030 г. В своето съобщение Комисията излага редица предложени мерки, насочени към увеличаване на размера и качеството на европейските гори и подобряване на тяхната устойчивост на предизвикателства като изменението на климата, като същевременно подкрепя общностите, чийто поминък зависи от горското стопанство .

Предложените от Комисията мерки за възстановяване на европейските гори и защита на базираните в горите индустрии включват:

  • насърчаване на устойчивото управление на горите (SFM), включително чрез насърчаване на устойчивото използване на дървесни ресурси
  • предоставяне на финансови стимули за собствениците на гори да възприемат екологично чисти практики, като тези, свързани със съхранение и секвестиране на въглерод
  • подобряване на размера и биоразнообразието на горите, включително чрез засаждане на 3 милиарда нови дървета до 2030 г.
  • насърчаване на алтернативни горски индустрии като екотуризъм, както и недървесни продукти като корк, мед и лечебни растения
  • насърчаване на приемането на финансова подкрепа в рамките на Общата селскостопанска политика , която може да помогне на горите и базираните на горите индустрии да смекчат последиците от изменението на климата
  • осигуряване на образование и обучение за хора, работещи в индустрии, базирани на горите, и превръщане на тези индустрии в по-привлекателни за младите хора
  • създаване на правно обвързващ инструмент за възстановяване на екосистемите
  • защита на останалите първични и стари гори в ЕС.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...