fbpx

Ивайло Тодоров, управител на Агробизнес консултинг: Приемът по НПВУ стартира, акцент са приоритетните сектори

септември 15, 2023

Вижте условията и допустимите разходи по процедурата за технологична и екологична модернизация

Въпреки забавянето на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) очакваме приемът по процедурите да стартира в средата на месеца, обяви по време на уебинар Ивайло Тодоров, управител на Агробизнес Консултинг ЕООД. Уебинарът на тема „Инвестиции в технологична и екологична модернизация на селското стопанство с Национален план за възстановяване и устойчивост“ се организира съвместно между Агробизнес Консултинг ЕООД и Банка ДСК.

Ивайло Тодоров обяви, че според настоящите условия по процедурата минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Финансовата помощ за одобрените проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

„Одобреното предложение трябва да се изпълни в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора“, коментира още Ивайло Тодоров.

Според условията за допустимост кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители за настоящата, но и за предходната стопанска година. Големите стопанства не могат да кандидатстват по процедурата. „Тук акцент са микро, малките и средните предприятия“, допълни още Ивайло Тодоров. Важно е, че стопаните не трябва да доказват минимален икономически размер на стопанството. По процедурата за модернизация и инвестиции в екологична инфраструктура обаче няма да са допустими инвестиции в строителство или изграждане с изключение на проектите, които са за фотоволтаични централи.

Разпределението на точките за оценка предвижда повече точки да се дават на кандидати до 40 години, както и на проектни предложения, направени от жени. Малките проекти, до 500 хил. лв., ще бъдат точкувани допълнително, коментира Ивайло Тодоров. Ще имат превес и проекти, които са свързани с биологично производство, както и тези, които са насочени към инвестиции в секторите Плодове и зеленчуци, Животновъдство, Етеричномаслени култури, както и тези с екологична насоченост.

Според Ивайло Тодоров процедурата за кандидатстване е доста опростена и от кандидатите не се изискват много документи. Той обясни и че стопаните ще се трябва да представят една оферта по време на кандидатстването и други две сравними оферти при подписването на договора.

За допустими по процедурата за технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството са различни техники и технологии при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите, като например, трактори, комбайни, товарачи, култиватори, сеялки, пръскачки и много други. „Важното е да се избере модерна нова и прецизна техника, с което да се покаже, че стопанството върви в посока на екологична модернизация“, обясни Ивайло Тодоров.

Допустими са също така и доставка и монтаж на оборудване за следене на климата в оранжериите, системи за борба с климатичните промени, метеостанции, автоматизирани машини за подготовка на растениевъдна продукция за продажба, но не и за преработка, каза Тодоров. В сектор Животновъдство е допустим разход инвестирането в системи и оборудване за механизирано или автоматизирано хранене, доене, почистване, системи за управление и наблюдение.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...