fbpx

Има политическо споразумение за бюджет 2022 г. на ЕС, осигурени са парите за земеделски плащания

ноември 16, 2021

Над €54 млрд. са предвидени за земеделие, рибарство и хранителна индустрия

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха в понеделник през нощта неофициално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 г., второто в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. Споразумението е за поети задължения от 169,5 милиарда евро и плащания от 170,6 милиарда евро. След като бъде приет, бюджетът ще позволи на ЕС да мобилизира значителни средства за продължителен отговор на ЕС на пандемията на коронавирус и нейните последици; за да започне устойчиво възстановяване и да защити и създаде работни места. Това би предизвикало допълнителни инвестиции в по- зелена , по-дигитална и по- устойчива Европа , като същевременно ще защити най-уязвимите в съседство и по света.възстновяване, Европейска комисия, Agrozona.bg

„Това споразумение потвърждава, че всички институции са готови да постигнат компромис в името на бюджета, който ще подкрепи устойчивото възстановяване и необходимия преход на ЕС към ползата на всички. ”, коментира комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията.

Бюджетът, договорен вчера, ще насочи средства там, където те могат да направят най-голяма разлика, в съответствие с най-важните нужди за възстановяване на държавите-членки на ЕС и партньорите на ЕС по света.

По-конкретно, бяха договорени следните разходи:

  • 49,7 милиарда евро за поети ангажименти за подпомагане на възстановяването чрез стимулиране на инвестициите в икономическо, социално и териториално сближаване;
  • 53,1 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но също и за укрепване на устойчивостта на секторите на селскостопанския храни и рибарството и за осигуряване на необходимата възможност за управление на кризи;
  • 12,2 милиарда евро за Horizon Europe, за подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазване, цифрови технологии, индустрия, космос, климат, енергия и мобилност; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар, подпомагаща конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 839,7 милиона евро за програмата EU4Health в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за предоставяне на цялостен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 1,2 милиарда евро по фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към климатична неутралност работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE за подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки;
  • 3,4 милиарда евро за Еразъм+ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за културните и творческите сектори чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1,1 милиарда евро за фонда за убежище, миграция и интеграция и 809,3 милиона евро за фонда за интегрирано управление на границите за засилване на сътрудничеството по управление на външните граници, включително 25 милиона евро за защита на границата с Беларус, както и политиката в областта на миграцията и убежището , което включва и допълнително финансиране за обещания за презаселване;
  • 227,1 милиона евро за фонд за вътрешна сигурност и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност;
  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на нашите съседи и международно развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) – Глобална Европа (190 милиона евро), с фокус върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...