fbpx

Има политическо споразумение за бюджет 2022 г. на ЕС, осигурени са парите за земеделски плащания

ноември 16, 2021

Над €54 млрд. са предвидени за земеделие, рибарство и хранителна индустрия

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха в понеделник през нощта неофициално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 г., второто в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. Споразумението е за поети задължения от 169,5 милиарда евро и плащания от 170,6 милиарда евро. След като бъде приет, бюджетът ще позволи на ЕС да мобилизира значителни средства за продължителен отговор на ЕС на пандемията на коронавирус и нейните последици; за да започне устойчиво възстановяване и да защити и създаде работни места. Това би предизвикало допълнителни инвестиции в по- зелена , по-дигитална и по- устойчива Европа , като същевременно ще защити най-уязвимите в съседство и по света.възстновяване, Европейска комисия, Agrozona.bg

„Това споразумение потвърждава, че всички институции са готови да постигнат компромис в името на бюджета, който ще подкрепи устойчивото възстановяване и необходимия преход на ЕС към ползата на всички. ”, коментира комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията.

Бюджетът, договорен вчера, ще насочи средства там, където те могат да направят най-голяма разлика, в съответствие с най-важните нужди за възстановяване на държавите-членки на ЕС и партньорите на ЕС по света.

По-конкретно, бяха договорени следните разходи:

  • 49,7 милиарда евро за поети ангажименти за подпомагане на възстановяването чрез стимулиране на инвестициите в икономическо, социално и териториално сближаване;
  • 53,1 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но също и за укрепване на устойчивостта на секторите на селскостопанския храни и рибарството и за осигуряване на необходимата възможност за управление на кризи;
  • 12,2 милиарда евро за Horizon Europe, за подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазване, цифрови технологии, индустрия, космос, климат, енергия и мобилност; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар, подпомагаща конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 839,7 милиона евро за програмата EU4Health в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за предоставяне на цялостен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 1,2 милиарда евро по фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към климатична неутралност работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE за подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки;
  • 3,4 милиарда евро за Еразъм+ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за културните и творческите сектори чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1,1 милиарда евро за фонда за убежище, миграция и интеграция и 809,3 милиона евро за фонда за интегрирано управление на границите за засилване на сътрудничеството по управление на външните граници, включително 25 милиона евро за защита на границата с Беларус, както и политиката в областта на миграцията и убежището , което включва и допълнително финансиране за обещания за презаселване;
  • 227,1 милиона евро за фонд за вътрешна сигурност и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност;
  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на нашите съседи и международно развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) – Глобална Европа (190 милиона евро), с фокус върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...