fbpx

Как ще се подпомага биологичното производство в новия програмен период?

април 4, 2023

Експерти обясняват какви са възможностите за подпомагане на биосектора според Стратегическия план за развитие на селското стопанство

В новия програмен период според Стратегическия план за развитие на селското стопанство у нас биологичното животновъдство ще се подпомага в рамките на едногодишни еко схеми, информират от Министерство на земеделието. По отношение на биологичното растениевъдство се предоставя възможност за поемане на 5-годишен ангажимент по една от двете операции: за преминаване към биологично растениевъдство или за поддържане на биологично растениевъдство.

  • Плащания за преминаване към биологично земеделие – ангажиментът за операцията е 5-годишен в случаите, в които площите в стопанството са встъпили в период на преминаване към биологично растениевъдство. Въпреки че продължителността на периода за преминаване към биологично земеделие варира в зависимост от вида на отглежданите култури (между 2 и 3 години), помощта за подпомагането за периода на преход се отпуска за срок от 5 години, считано от първата година на подаване на заявлението за помощ, за да се подкрепят всички земеделски стопани в промяната на техните практики, като им позволяват да придобият необходимите технически умения до постигане на стабилно ниво на добив. След изтичането на периода на преход съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, земеделският стопанин следва да предостави сертификат за биологична продукция.
  • Плащания за поддържане на биологично земеделие – ангажиментът е 5-годишен, като земеделските стопани следва да предоставят всяка година от поетия многогодишен ангажимент: сертификат за произведена от тях растителна продукция и доказателства за реализация на сертифицираната биологична продукция, за която са получили подпомагане по операцията.

Общи изисквания по направленията за двете операции: подпомагането е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за „допустим хектар“.

Всички земеделски площи е необходимо да са под контрола на контролиращото лице. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ.

Биологичните пчелари ще могат да бъдат подпомогнати по интервенция „Биологично пчеларство“. Земеделският стопанин може да поеме отделни ангажименти по операции:

  • Плащания за преминаване към биологично пчеларство
  • Плащания за поддържане на биологично пчеларство.

Ангажиментът по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е с продължителност една година. След изтичане на ангажимента по операцията пчеларят има възможност да поеме ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“.

Подпомагането по интервенцията се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство, прилагащо изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848. В интервенцията се предвидени десет групи нива на подпомагане, съобразени с големината на пчелните стопанства в страната ни.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК одобри промените при прилагането на ДЗЕС 6,7 и 8

ЕК одобри промените при прилагането на ДЗЕС 6,7 и 8

МЗХ публикува за обществено обсъждане проекта на заповед, с която се променят стандартите След обширни дискусии и преговори ЕК потвърдени промените в прилагането на стандартите за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 6, 7 и 8. Министерство на земеделието и...

Нов доклади подчертава ролята на ОСП за укрепване на селските райони

Нов доклади подчертава ролята на ОСП за укрепване на селските райони

Проучването разглежда приносът на ОСП и LEADER за селските райони Днес Комисията публикува ново проучване, разглеждащо приноса на финансирането от ЕС за развитието на селските райони и оценката на въздействието на LEADER в тези региони. Резултатите подчертават...

Зам.-министър Георгиева: Направихме промени в интервенцията за „Биологично растениевъдство“ с цел да се привлечем нови кандидати по нея

Зам.-министър Георгиева: Направихме промени в интервенцията за „Биологично растениевъдство“ с цел да се привлечем нови кандидати по нея

“Радвам се, че през последната година в сектор „Биологично производство“ се наблюдава възходящ тренд и засилване на интереса на земеделските стопани към този тип производство. За последната кампания 2023 г. общият размер на площите под контрол са нараснали с 33 %...