fbpx

Как ще се подпомага биологичното производство в новия програмен период?

април 4, 2023

Експерти обясняват какви са възможностите за подпомагане на биосектора според Стратегическия план за развитие на селското стопанство

В новия програмен период според Стратегическия план за развитие на селското стопанство у нас биологичното животновъдство ще се подпомага в рамките на едногодишни еко схеми, информират от Министерство на земеделието. По отношение на биологичното растениевъдство се предоставя възможност за поемане на 5-годишен ангажимент по една от двете операции: за преминаване към биологично растениевъдство или за поддържане на биологично растениевъдство.

  • Плащания за преминаване към биологично земеделие – ангажиментът за операцията е 5-годишен в случаите, в които площите в стопанството са встъпили в период на преминаване към биологично растениевъдство. Въпреки че продължителността на периода за преминаване към биологично земеделие варира в зависимост от вида на отглежданите култури (между 2 и 3 години), помощта за подпомагането за периода на преход се отпуска за срок от 5 години, считано от първата година на подаване на заявлението за помощ, за да се подкрепят всички земеделски стопани в промяната на техните практики, като им позволяват да придобият необходимите технически умения до постигане на стабилно ниво на добив. След изтичането на периода на преход съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, земеделският стопанин следва да предостави сертификат за биологична продукция.
  • Плащания за поддържане на биологично земеделие – ангажиментът е 5-годишен, като земеделските стопани следва да предоставят всяка година от поетия многогодишен ангажимент: сертификат за произведена от тях растителна продукция и доказателства за реализация на сертифицираната биологична продукция, за която са получили подпомагане по операцията.

Общи изисквания по направленията за двете операции: подпомагането е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за „допустим хектар“.

Всички земеделски площи е необходимо да са под контрола на контролиращото лице. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ.

Биологичните пчелари ще могат да бъдат подпомогнати по интервенция „Биологично пчеларство“. Земеделският стопанин може да поеме отделни ангажименти по операции:

  • Плащания за преминаване към биологично пчеларство
  • Плащания за поддържане на биологично пчеларство.

Ангажиментът по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е с продължителност една година. След изтичане на ангажимента по операцията пчеларят има възможност да поеме ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“.

Подпомагането по интервенцията се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство, прилагащо изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848. В интервенцията се предвидени десет групи нива на подпомагане, съобразени с големината на пчелните стопанства в страната ни.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...