fbpx

Министрите на земеделието на ЕС редят новите мерки за земеделците

април 4, 2022

По време на Съвета по земеделие и рибарство ще се обсъжда пакета от 500 млн. евро и ревизии на редица схеми

Земеделските министри на ЕС ще обсъждат няколко основни въпроса, свързани пакета за подкрепа за земеделските производители и продоволствената сигурност по време на Съвета по земеделие и рибарство, съобщават от Съвета на министрите. Заседанието ще се проведе в четвъртък, 7 април, в Люксембург. Министрите ще обсъдят мерките, свързани с гарантиране на продоволствената сигурност и засилване на устойчивостта на хранителните системи. Пакетът предвижда финансова подкрепа от 500 милиона евро за подпомагане на земеделските производители в ЕС, временна кризисна рамка за държавна помощ, дерогации от някои задължения за екологизиране през 2022 г, както и редица мерки, свързани с предоставянето на продоволствена помощ на Украйна и засилване на хуманитарните доставки.

По времена заседанието на министрите на земеделието ще бъде разгледана и пазарната ситуация на агрохранителните продукти и положението в селскостопанския сектор на ЕС, с особен акцент върху въздействието на руската инвазия в Украйна. Дискусията ще се съсредоточи върху краткосрочните и средносрочните въздействия върху производителите на нарастващите разходи за суровини като енергия, гориво, торове и фуражи, както и върху фактори, които могат да повлияят на цените на продукти като плодове и зеленчуци, зехтин, вино и животински продукти (включително млечни продукти, говеждо, птиче и свинско месо).

Министрите на земеделието ще обсъдят текущата ревизия на регулирането на земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство (LULUCF). Тази ревизия е част от пакета Fit for 55, който има за цел да намали емисиите на парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

В дневния ред на земеделските министри ще е и ревизията на схемата за географски указания. Предложенията на ЕК са в синхрон със стратегията „От фермата до трапезата“, според която трябва да се подобри приноса на схемата за географските указания към устойчивото производство.

Обект на обсъждане ще е и здравната ситуация и текущата работа по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците, както и одобрение на заключенията относно комуникацията на Комисията относно устойчивите въглеродни цикли. Предвижда се да се определят начини за стимулиране на земеделски практики, които премахват и съхраняват въглерод от атмосферата, като част от усилията за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с 55% до 2030 г.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...