fbpx

Млад фермер получава близо 50 000 лв. за стопанството си с проект по подмярка 6.1

февруари 14, 2022

Младият земеделският производител Мустафа Мехов ще получи възможност да осъществи проект на стойност близо 50 000 лв., като стартова помощ по подмярката за млади земеделски стопани.

Мустафа Мехов осъществява дейност в областта на растениевъдството, сектор „Плодове и зеленчуци”. Той стопанисва 17,928 дка овощни насaждения (7,568 дка череши и 10,360 дка кайсии) на площи взети под аренда в землищeтo на село Синя вода, община Лозница.

Мустафа започна изпълнението на проект, подкрепен чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони да 2014 – 2020 г., съобщиха от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната проектна цел е постигне на устойчивост и жизнеспособност на земеделското стопанство, и повишаване на неговата конкурентоспособност.

Дейностите предвиждат инвестиции в разширяване на стопанството с увеличаване на площите с нови 6,082 дка кайсии, които ще бъдат отглеждани по биологичен начин; закупуване на селскостопански инвентар; преминаване на специфични обучения по придобиване на професионални умения и курс по опазване на околната среда, както и създаване на допълнителна заетост.

Общата стойност на проекта възлиза на 48 895 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Очаква се проектните дейности да приключат до средата на януари 2025 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...