fbpx

Националната кампания „Be organic!“ ще насърчава биологичното земеделие и консумацията на чиста храна

август 8, 2023

Насърчаване на устойчивото производство на биохрани в България и информирането на потребителите у нас за ползите от чистата храна ще са във фокуса на проекта CAP Green Zone: Be Organic!, който стартира на 1 август.

Проектът залага редица информационни мерки, които ще се прилагат в рамките на 1 година и ще повишат знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на дела на устойчивото и органично производство на храни в контекста на запазване на природата и биоразнообразието.

Be Organic! е естествено продължение на проекта CAP Green Zone и ще утвърди усилията, положени в първата част на инициативата за повишаване на интереса към новата ОСП на ЕС. Този път главна цел на Be Organic! е да информира заинтересованите страни относно Националния план за действие за развитие на биологичното производство и ключовите стратегии на ЕС, свързани с биологичното земеделие.

Сред предизвикатествата пред проекта се открояват повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на биопродуктите и представяне на сектора в светлината на неговите инвестиционни предимства, като акцентира върху безспорния принос на ОСП за икономическия растеж в селските райони.

На старта на новия програмен период CAP Green Zone: Be organic! ще обърне особено внимание на земеделските производители, които полагат усилия за опазването на околната среда и климата. Информационната кампания ще представи добри практики за това как ОСП подкрепя иновативните фермери в прехода към устойчивост на производството на храни и ограничаване на вредните емисии и устойчивото управление на природните ресурси.

CAP Green Zone: Be organic! повдига още веднъж обществения дебат за това как българското земеделие може да стане по-екологично с помощта на ЕС. За целта ще се приложат разнообразни информационни мерки, като:

  • Открити посещения на ферми за органично производство;
  • Създаване на интерактивна карта с биопроизводителите на територията на България
  • Развитие на мобилното приложение Farm Check, което проверява произхода на хранителните продукти и дали те наистина са био.
  • Тематични уебинари (проблеми и решения в сектора на пчеларството; дигитализация на органичното производство; улесняване на сертифицирането и снемане на част от административната тежест за биопроизводителите и влияние на органичното производство върху скъсяване на веригата на доставки)
  • Информационни кампании в рамките на фермерски пазари;
  • Публикации за работещи добри практики в сферата на биологичното земеделие и други.

За повече информация:
Кирил Беспалов
+359895529947

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...