fbpx

Новата ОСП трябва да работи в синхрон със стратегиите за биоразнообразието и „От фермата до трапезата“

януари 4, 2022

Крайният срок за предаване на стратегическите планове за новата Обща селскостопанста политика на ЕС изтече в последния ден на 2021 г.. Веднъж щом държавите-членки предоставят своите стратегически планове на Европейската комисия, тя ще ги анализира и ще реши дали да ги одобри. Стратегическите планове трябва да влязат в сила през януари 2023 г. Тази тема е от изключително значение и за състоянието на дребния дивеч, предаде НЛРС-СЛРБ.

ОСП на ЕС след 2020 г. трябва да гарантира съответствие с целите, заложени в стратегията за опазване на биоразнообразие и за тази, носеща наименованието „От фермата до трапезата“.

Това са цели на ниво ЕС за употребата и риска от пестицидите, продажбата на антибактериални средства, загубата на храна, територии с органични възможности за  фермерство, Комисията иска от страните-членки на ЕС да определят специфични национални приоритети за тези цели и да приведат в съответствие с тях стратегически си планове за ОСП.

Членовете на ЕС трябва да изготвят екосхеми и схеми за развитие на селското стопанство и околната среда, които да носят полза на фермерите, които провеждат устойчиво управление на земята, опазващо незасети зони и терени с храстова растителност, подкрепа за ниското до умерено пасене, обособяване на пояси за цветя и птици и такива с тревна растителност от различен вид.

Схеми за селско стопанство и околна среда 

Схемите за селско стопанство и околна среда могат да се разделят на фокусиращи се върху опазване на биоразнообразие, и такива, фокусиращи се върху екосистемни услуги. Схемата за опазване на биоразнообразие може да включва опазване на хабитати за видове, които са застрашени, като, например, опазването на полуестествена разнородна трева за птици, отгледани във ферми.

Схемата за екосистемни услуги от друга страна може да се фокусира върху по-общи системни цели, свързани с ползи за екосистемите като подобряване на качеството на водата или или осигуряването на зони за отглеждане на цветя, за да окуражи видове, които опрашват цветя. Тези схеми имат за цел по-често срещани видове.

Всяка схема има специфични цели по отношение на околната среда като предпазване или подобряване на биоразнообразието, почвата, водата, пейзажа или качеството на водата, или промените в климата. Много схеми са мултифункционални и са създадени, за да носят едновременни ползи за няколко екологични цели.

Схемата за екосистемни услуги има значителен потенциал да допринесе значително за видове обект на лов като яребицата, заек, гнездящи водоплаващи.

FACE: Страгетическите планове трябва да са обвързани с биоразнообразието

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) съветва да се развият планове за ОСП, стратегически обвързани с биоразнообразието. FACE трябва да направи възможно страните членки на ЕС да дадат предимство на екосистемите, които могат да доведат до положителни екологични ефекти в едногодишна перспектива, предаде още НЛРС-СЛРБ.

Из цяла Европа много територии непродуктивни хабитати, които традиционно са формирали част от селскостопанската земя, са били прочистени, което води до повишаване на биоразнообразието и загуби на екосистемни услуги. Тези непродуктивни хабитати могат да поддържат богати общности от дивия свят, включително насекомите и птиците, тъй като директно формират ценен хабитат за изхранване и гнездене за много видове. Изследванията показват значимостта на хабитатите от храстова растителност за много видове застрашени птици.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...