fbpx

Новата ОСП трябва да работи в синхрон със стратегиите за биоразнообразието и „От фермата до трапезата“

януари 4, 2022

Крайният срок за предаване на стратегическите планове за новата Обща селскостопанста политика на ЕС изтече в последния ден на 2021 г.. Веднъж щом държавите-членки предоставят своите стратегически планове на Европейската комисия, тя ще ги анализира и ще реши дали да ги одобри. Стратегическите планове трябва да влязат в сила през януари 2023 г. Тази тема е от изключително значение и за състоянието на дребния дивеч, предаде НЛРС-СЛРБ.

ОСП на ЕС след 2020 г. трябва да гарантира съответствие с целите, заложени в стратегията за опазване на биоразнообразие и за тази, носеща наименованието „От фермата до трапезата“.

Това са цели на ниво ЕС за употребата и риска от пестицидите, продажбата на антибактериални средства, загубата на храна, територии с органични възможности за  фермерство, Комисията иска от страните-членки на ЕС да определят специфични национални приоритети за тези цели и да приведат в съответствие с тях стратегически си планове за ОСП.

Членовете на ЕС трябва да изготвят екосхеми и схеми за развитие на селското стопанство и околната среда, които да носят полза на фермерите, които провеждат устойчиво управление на земята, опазващо незасети зони и терени с храстова растителност, подкрепа за ниското до умерено пасене, обособяване на пояси за цветя и птици и такива с тревна растителност от различен вид.

Схеми за селско стопанство и околна среда 

Схемите за селско стопанство и околна среда могат да се разделят на фокусиращи се върху опазване на биоразнообразие, и такива, фокусиращи се върху екосистемни услуги. Схемата за опазване на биоразнообразие може да включва опазване на хабитати за видове, които са застрашени, като, например, опазването на полуестествена разнородна трева за птици, отгледани във ферми.

Схемата за екосистемни услуги от друга страна може да се фокусира върху по-общи системни цели, свързани с ползи за екосистемите като подобряване на качеството на водата или или осигуряването на зони за отглеждане на цветя, за да окуражи видове, които опрашват цветя. Тези схеми имат за цел по-често срещани видове.

Всяка схема има специфични цели по отношение на околната среда като предпазване или подобряване на биоразнообразието, почвата, водата, пейзажа или качеството на водата, или промените в климата. Много схеми са мултифункционални и са създадени, за да носят едновременни ползи за няколко екологични цели.

Схемата за екосистемни услуги има значителен потенциал да допринесе значително за видове обект на лов като яребицата, заек, гнездящи водоплаващи.

FACE: Страгетическите планове трябва да са обвързани с биоразнообразието

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) съветва да се развият планове за ОСП, стратегически обвързани с биоразнообразието. FACE трябва да направи възможно страните членки на ЕС да дадат предимство на екосистемите, които могат да доведат до положителни екологични ефекти в едногодишна перспектива, предаде още НЛРС-СЛРБ.

Из цяла Европа много територии непродуктивни хабитати, които традиционно са формирали част от селскостопанската земя, са били прочистени, което води до повишаване на биоразнообразието и загуби на екосистемни услуги. Тези непродуктивни хабитати могат да поддържат богати общности от дивия свят, включително насекомите и птиците, тъй като директно формират ценен хабитат за изхранване и гнездене за много видове. Изследванията показват значимостта на хабитатите от храстова растителност за много видове застрашени птици.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...