fbpx

„От фермата до трапезата“: законодателят претегля възможните последици

февруари 8, 2022

Проучвания сочат, че може да има спад в продукцията и повишаване на цените

Въпреки че дебатът относно потенциалните загуби на производителност поради стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ продължава, законодателите все още не са на единно мнение относно последиците от прилагането на стратегията в Общността.

Според няколко проучвания селскостопанското производство в ЕС би могло да спадне, ако блокът премине през водещата си политика в областта на храните и земеделието — стратегията „От фермата до трапезата“, в която се определят мерки и цели, които представляват дългосрочната визия на ЕС за селското стопанство и хранителния сектор.

Но редица от неговите зелени амбиции, като намалената употреба на пестициди и торове, породиха опасения във връзка с намаляващата производителност, пише Euroactiv.

„Мисля, че става все по-ясно, че стратегията „От фермата до трапезата“ разглежда устойчивостта, но има големия проблем, че не разглежда цялостната картина“, заяви консервативният евродепутат Хърбърт Дорфман.

Той добави, че има силна нужда, в ЕС и извън него, да се съчетае устойчивостта с продоволствената сигурност.

Проучване, публикувано от холандския университет Вагенинген установи, че целта на стратегията за намаляване на пестицидите ще доведе до 9% спад в производството на култури и 8% увеличение на цените.

Заинтересованите страни в селското стопанство също многократно са алармилари относно прогнозираните спадове, предупреждавайки за въздействия върху доходите, търговията и потребителските цени на земеделските стопани.

Според Диана Лензи, председател на Европейския съвет на младите земеделски стопани (CEJA), устойчивият преход не представлява само продуктивен проблем, а обществен, тъй като е важно да се информират потребителите какво се променя в производствената система.

В съвместно изявление, оповестено в края на януари, 19 агрохранителни асоциации на ЕС призоваха за правилна и добре балансирана регулаторна рамка за европейския хранително-вкусов сектор, като иновациите бяха ключов двигател на стратегията „От фермата до трапезата“.

В изявлението организациите признават, че иновациите биха могли да дадат ключов принос за постигането на целите в устойчивия преход, без да засягат производството.

„Иновациите обаче не могат да се случат без необходимата законодателна и финансова подкрепа“, пише в изявлението.

Европейската комисия избра да отложи за половин година публикуването на спорния си доклад относно потенциалните последици от водещата продоволствена политика на ЕС — стратегията „От фермата до трапезата“.

Коментарите на евродепутати обаче показват, че все още не всички са на единно мнение относно стратегията.

В съвместно изслушване с комисиите на Европейския парламент в областта на селското стопанство (AGRI) и околната среда (ENVI) на 25 януари изследователите, участващи в тези проучвания, имаха възможност да представят своите констатации пред евродепутати.

Люксембургският зелен евродепутат Тили Мец заяви, че е открила проучвания, поръчани от лоби групи или правителства на държави с важни селскостопански сектори, „трудни за взимане на сериозно“, като добави, че „стотици независими проучвания“ са донесли различни заключения.

Хърватският социалистически депутат Биляна Борзан постави под въпрос някои от моделните предположения, използвани от проучванията.

„Ако се придържаме към настоящите си хранителни системи през следващите десетилетия, със сигурност резултатите ще бъдат катастрофални“, каза тя.

„Цената на бездействието по отношение на изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и отравянето с пестициди би захвърлила всички потенциални загуби по стратегията „От фермата до трапезата“, допълни тя.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...