fbpx

„От фермата до трапезата“: С 13 мерки за над 3 млрд. лева България ще осигури устойчивото производство на храни

август 31, 2023

Акцент се поставя върху биопроизводството, подобряването на здравето на животните и антимикробната резистенстност

Осигуряването на устойчиво производство на храни е първата стратегическа цел според Националната програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“, публикувана наскоро от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Включените мерки са ориентирани изцяло към подкрепа на земеделските  производители, които трябва да променят методите си на производство и да ползват във възможно най-голяма степен природосъобразни, технологични и цифрови решения за реализиране на по-добри резултати по отношение на климата и околната среда, за повишаване на адаптивността спрямо изменението на климата и за намаляване/оптимизиране на влаганите ресурси – пестициди, торове и др.

Този екологосъобразен модел на преход ще се основава на научни изследвания, иновации, технологии и инвестиции. Ускореният трансфер на знания и консултантските услуги са от ключово значение, за да могат всички земеделски стопани да имат равен достъп до внедряването на технологични иновации и доказани добри производствени практики.

 

Фокусът е върху мерки, свързани с:

  • Широко популяризиране и внедряване на земеделски практики, допринасящи за смекчаване изменението на климата и адаптиране към него;
  • Намаляване на нетните емисии на парникови газове в атмосферата, емитираните от различните селско стопански отрасли;
  • Повишаване на инвестиционната активност на земеделските стопанства насочена към опазване на компонентите на околната среда;
  • Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността на земеделските стопанства.
  • Целенасочена политика за ускоряване експанзията на биологичното производство и площите, заети от земеделски култури.

 

В рамките на стратегическата цел са заложени общо 13 мерки, чрез реализирането на които се постига планираното смекчаване на последиците върху околната среда.

Така например за подкрепа на земеделските стопани за прилагане на земеделски практики, допринасящи за намаляване на емисиите или за поддържане/подобряване на съхранението на въглероден диоксид ще бъдат похарчени на 1,5 млрд. лева, а за Насърчаване на инвестиции в технологична и екологична модернизация близо 600 млн. лева, които ще дойдат по линия на държавния бюджет и Плава за възстановяване и устойчивост. Около 1 млн. лева се предвиждат за популяризиране на прилагането на нисковъглеродно земеделие, а за инвестиции, свързани с ефективно управление на водите в земеделието – над 315 млн. лв. Над 728 млн. лв са планирани за подкрепа на земеделските стопани за развитие на биологичното производство, а 1,7 млн. лв. ще бъдат похарчени за неговото популяризиране. В мерките са включени още подобряване на здравния статус на животните (24 млн. лв.), стимулиране на повишаването на биосигурността в стопанствата (47 млн. лв.), борба с антимикробната резистентност и др.

За реализирането на стратегическата цел се предвижда индикативен общ бюджет в размер на 3 307 479 496 лв.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...