fbpx

От 2023 г. държавите-членки ще докладват регионални селскостопански данни на ЕК

декември 2, 2021

Съветът и Парламентът се споразумяха да актуализират начина, по който се отчитат регионалните селскостопански статистически данни в ЕС . Този ход идва като част от усилията за модернизиране на европейската система за селскостопанска статистика, за да се приведе в съответствие с развитието в сектора, включително реформираната обща селскостопанска политика.

Новият регламент изменя съществуващото законодателство относно икономическите сметки за селското стопанство, като формализира изискването държавите-членки да докладват регионални селскостопански данни на Комисията . Правилата ще влязат в сила най-рано от 2023 г. и ще допринесат за по-доброто отчитане съгласно новата обща селскостопанска политика (ОСП) .

Преговорите на Съвета с Парламента бяха водени от председателя на специалната комисия по земеделие Симона Вревч от името на словенското председателство.

Споразумението бележи важна стъпка напред в усилията ни да модернизираме европейската система за селскостопанска статистика, като по този начин подобряваме количеството и качеството на наличните данни за изготвяне на политики, администрация и изследвания. Твърдо вярваме, че тези регионални данни също ще допринесат за по-целенасочено и ефективно прилагане на ОСП.

Симона Вревч, председател на специалната комисия по земеделие

Контекст

През ноември 2015 г. Евростат публикува своята стратегия за селскостопанска статистика за 2020 г. и след това. Тази стратегия призова за актуализиране на системата за селскостопанска статистика на ЕС и приведеждан в съответствие с промените в селскостопанската политика, както и за отразяване промените в селскостопанския сектор в резултат на фактори като глобализация и изменение на климата.

След оценка на въздействието на стратегията Комисията предложи да се модернизира селскостопанската статистика в Европа чрез въвеждане на нови регламенти относно интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS) и статистиката за вложените и изходните селскостопански продукти (SAIO) . Оценката на Комисията също така подчерта необходимостта от актуализиране на съществуващия регламент относно икономическите сметки за селското стопанство (ИАС) , за да се формализира събирането на регионални данни; до този момент такива данни са били споделяни въз основа на неформално „джентълменско споразумение“.

Въпреки че задължението за докладване на регионална статистика ще бъде в сила от 2023 г., държавите-членки ще могат да кандидатстват за дерогация при надлежно обосновани обстоятелства. Новият регламент също така предвижда актуализации на правилата за стандартите за отчитане на качеството, за да ги приведе в съответствие с настоящите изисквания на ЕС.

Следващи стъпки

Политическото споразумение ще бъде одобрено от специалната комисия по земеделие към Съвета. След това той ще бъде официално приет както от Парламента, така и от Съвета след правен и езиков преглед.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...