fbpx

От 2023 г. държавите-членки ще докладват регионални селскостопански данни на ЕК

декември 2, 2021

Съветът и Парламентът се споразумяха да актуализират начина, по който се отчитат регионалните селскостопански статистически данни в ЕС . Този ход идва като част от усилията за модернизиране на европейската система за селскостопанска статистика, за да се приведе в съответствие с развитието в сектора, включително реформираната обща селскостопанска политика.

Новият регламент изменя съществуващото законодателство относно икономическите сметки за селското стопанство, като формализира изискването държавите-членки да докладват регионални селскостопански данни на Комисията . Правилата ще влязат в сила най-рано от 2023 г. и ще допринесат за по-доброто отчитане съгласно новата обща селскостопанска политика (ОСП) .

Преговорите на Съвета с Парламента бяха водени от председателя на специалната комисия по земеделие Симона Вревч от името на словенското председателство.

Споразумението бележи важна стъпка напред в усилията ни да модернизираме европейската система за селскостопанска статистика, като по този начин подобряваме количеството и качеството на наличните данни за изготвяне на политики, администрация и изследвания. Твърдо вярваме, че тези регионални данни също ще допринесат за по-целенасочено и ефективно прилагане на ОСП.

Симона Вревч, председател на специалната комисия по земеделие

Контекст

През ноември 2015 г. Евростат публикува своята стратегия за селскостопанска статистика за 2020 г. и след това. Тази стратегия призова за актуализиране на системата за селскостопанска статистика на ЕС и приведеждан в съответствие с промените в селскостопанската политика, както и за отразяване промените в селскостопанския сектор в резултат на фактори като глобализация и изменение на климата.

След оценка на въздействието на стратегията Комисията предложи да се модернизира селскостопанската статистика в Европа чрез въвеждане на нови регламенти относно интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS) и статистиката за вложените и изходните селскостопански продукти (SAIO) . Оценката на Комисията също така подчерта необходимостта от актуализиране на съществуващия регламент относно икономическите сметки за селското стопанство (ИАС) , за да се формализира събирането на регионални данни; до този момент такива данни са били споделяни въз основа на неформално „джентълменско споразумение“.

Въпреки че задължението за докладване на регионална статистика ще бъде в сила от 2023 г., държавите-членки ще могат да кандидатстват за дерогация при надлежно обосновани обстоятелства. Новият регламент също така предвижда актуализации на правилата за стандартите за отчитане на качеството, за да ги приведе в съответствие с настоящите изисквания на ЕС.

Следващи стъпки

Политическото споразумение ще бъде одобрено от специалната комисия по земеделие към Съвета. След това той ще бъде официално приет както от Парламента, така и от Съвета след правен и езиков преглед.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...