fbpx

По Плана за възстановяване ще се правят инвестиции, съвпадащи с разрешените по подмярка 4.1

декември 2, 2022

Следващите няколко месеца ще бъдат обявени приемите на заявления за подпомагане по първите две направления

След като приключи работата по Стратегическия план, се работи усилено във връзка с разработването на направленията, обхванати от Планът за възстановяване в сектор Земеделие, коментираха от аграрното министерство по време на Десетия национален агро семинар на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

„Основно при нас се разработват четири направления, две от които са добре познати на производителите. Първото направление се нарича „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, като бюджетът на това направление е над 380 млн. лева. В рамките на това направление ще бъдат подпомагани инвестиции, които почти на 100% се препокриват с инвестициите, които са добре познати от подмярка 4.1 от настоящата Програма за развитие на селските райони“, отговори на на запитване от зърнопроизводителите Аделина Стоянова, ръководител на дирекция „Директни плащания“ в МЗм.

Второто направление, което представлява интерес за стопаните е свързано с ефективното използване на вода в земеделските стопанства. То е с бюджет близо 120 млн. лева, като инвестициите са обособени като самостоятелни инвестиции за напояване в земеделски стопанства, които в момента са обект на подпомагане по подмярка 4.1.

Финансирането в двете направления ще бъде в размер до 50%. В момента се разработват условията и насоките за кандидатстване, това ще бъде най-интересно за зърнопроизводителите и в рамките на следващите няколко месеца ще бъдат обявени и приемите на заявления за подпомагане по двете направления, стана ясно от думите и.

Останалите две направления от Плана за възстановяване са насочени съм изграждането на центрове за съхранение на плодове и зеленчуци и съответно техния маркетинг. Последното направление е свързано с изграждането на т.нар. Генни банки. По това направление допустими кандидати са развъдни организации.

В Плана за възстановяване и устойчивост е предвидено създаването на Фонд за технологичния и екологичния преход на селското стопанство. Основната му цел е преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация. Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси, за скъсяване на веригите на доставка и опазване на генетичните ресурси. Фокусът е поставен изцяло върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, които ще позволят адаптиране на стопанствата към климатичните промени, екологизация на производствените практики, по-ефективно използване на ресурсите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...