fbpx

По Плана за възстановяване ще се правят инвестиции, съвпадащи с разрешените по подмярка 4.1

декември 2, 2022

Следващите няколко месеца ще бъдат обявени приемите на заявления за подпомагане по първите две направления

След като приключи работата по Стратегическия план, се работи усилено във връзка с разработването на направленията, обхванати от Планът за възстановяване в сектор Земеделие, коментираха от аграрното министерство по време на Десетия национален агро семинар на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

„Основно при нас се разработват четири направления, две от които са добре познати на производителите. Първото направление се нарича „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, като бюджетът на това направление е над 380 млн. лева. В рамките на това направление ще бъдат подпомагани инвестиции, които почти на 100% се препокриват с инвестициите, които са добре познати от подмярка 4.1 от настоящата Програма за развитие на селските райони“, отговори на на запитване от зърнопроизводителите Аделина Стоянова, ръководител на дирекция „Директни плащания“ в МЗм.

Второто направление, което представлява интерес за стопаните е свързано с ефективното използване на вода в земеделските стопанства. То е с бюджет близо 120 млн. лева, като инвестициите са обособени като самостоятелни инвестиции за напояване в земеделски стопанства, които в момента са обект на подпомагане по подмярка 4.1.

Финансирането в двете направления ще бъде в размер до 50%. В момента се разработват условията и насоките за кандидатстване, това ще бъде най-интересно за зърнопроизводителите и в рамките на следващите няколко месеца ще бъдат обявени и приемите на заявления за подпомагане по двете направления, стана ясно от думите и.

Останалите две направления от Плана за възстановяване са насочени съм изграждането на центрове за съхранение на плодове и зеленчуци и съответно техния маркетинг. Последното направление е свързано с изграждането на т.нар. Генни банки. По това направление допустими кандидати са развъдни организации.

В Плана за възстановяване и устойчивост е предвидено създаването на Фонд за технологичния и екологичния преход на селското стопанство. Основната му цел е преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация. Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси, за скъсяване на веригите на доставка и опазване на генетичните ресурси. Фокусът е поставен изцяло върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, които ще позволят адаптиране на стопанствата към климатичните промени, екологизация на производствените практики, по-ефективно използване на ресурсите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Woola: Замяна на опаковките с мехурчета чрез производство на опаковки от отпадъчна вълна

Woola: Замяна на опаковките с мехурчета чрез производство на опаковки от отпадъчна вълна

Woola е компания, основана за разработване на алтернативни опаковъчни материали, използващи отпадъчна вълна, като заместител на фолио с балончета.   Компания Woola, намираща се в селските райони на Естония разработва система и продукти за замяна на найлонови опаковки...

Биопроизводителите доказват обучение до края на годината

Биопроизводителите доказват обучение до края на годината

Подобно задължение имат и стопаните, заявили многогодишен ангажимент по Агроекология Производителите на биологична продукция са задължени да доказват преминат курс на обучение, ако са поели ангажименти по агроекологичните и биологичните интервенции, заложени в...

Цветан Цеков: Само устойчивото земеделие може да гарантира развитието на една биоферма

Цветан Цеков: Само устойчивото земеделие може да гарантира развитието на една биоферма

Иновациите показват правилния път към прогреса на едно от най-големите биостопанства у нас Само устойчивото земеделие може да гарантира развитието на една биоферма, коментира по време на уебинара „Дигитализация в биопроизводството“, организират по проекта „Be...