fbpx

Промени в мярка 11 „Биологично земеделие“: Вижте в какви срокове ще се изпълняват поетите ангажименти през 2022 г.

март 9, 2022

До 31-ви март ще продължи общественото обсъждане на предложените промени

Промени в прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се предвиждат в публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на мярката за биологично земеделие.

От публикуваната на страницата на Министерство на земеделието (МЗм) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. става ясно, че през 2022 г. могат да се поемат нови ангажименти с продължителност:

  1. три години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход, заети с насаждения с преходен период най-малко от три години;
  2. две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход, заети с култури  с преходен период най-малко от две години;
  3. една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  4. две години по направление „Биологично животновъдство“;
  5. една година по направление „Биологично пчеларство“.

В допълнение, площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2022 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2021 г..

биопроизводители, Agrozona.bgСамо сертификат ще доказва опит и произведена продукция

Освен това, промените в наредбата предвиждат доказателство за опит или произведена продукция да бъде само съответния сертификат, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията. Отпада възможността за доказване на опит и продукция с други писмени доказателства.

Предложените промени предвиждат още да НЕ се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, ако такава е предоставена през предходна компания.

Какво целят промените?

С предложените промени в нормативната уредба се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), да се създаде съответната национална нормативна база, която да до уреди прехода между текущия програмен период и следващия, както и ефективно управление на финансови средства по мярката, се казва в мотивите за изменение и допълнение на Наредбата.

„Постигането на тези цели са резултатите, към които е насочен настоящият проект на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. Без приемането на тази уредба, ще е налице неяснота относно прилагането на норми на правото на Европейския съюз, неяснота в текстовете на отделни разпоредби, както и необосновано предоставяне на информация в две информационни бази. С влизането в сила на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. ще се постигне реализиране в пълнота на европейската политика за подпомагане на земеделските стопани, ще се установи една по-ясна регламентация на условията и реда за предоставяне на финансови средства, на основанията, при които ангажимента може да се прекратява и да се иска възстановяване на предоставени средства. Това са положителни социални и икономически въздействия“, посочва се още в мотивите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...