fbpx

Селскостопанска статистика на ЕС: субсидии, работни места и производство

декември 6, 2021

Селското стопанство е важен отрасъл за всички страни от ЕС и всички те получават средства от ЕС чрез Общата селскостопанска политика (ОСП). Тези фондове подпомагат земеделските производители директно чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието и селските райони, действията в областта на климата и управлението на природните ресурси чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Селскостопански субсидии от ЕС по държави

През 2019 г. 38,2 милиарда евро са изразходвани за директни плащания към фермерите и 13,8 милиарда евро за развитие на селските райони. Още 2,4 милиарда евро са изплатени в подкрепа на пазара на селскостопански продукти, показва справка на сайта на Европейската комисия.

Правилата, уреждащи как се изразходват средствата от Общата селскостопанска политика, се определят от дългосрочния бюджет на ЕС. Настоящите правила важат до декември 2022 г., след което най-новата реформа на Общата селскостопанска политика ще влезе в сила и ще продължи до 2027 г.

Инфографика с карта, показваща размера на субсидиите от Общата селскостопанска политика на държави от ЕС през 2019 г.

 

Статистика за заетостта в селското стопанство на ЕС

Селскостопанската индустрия подкрепя 9 476 600 работни места през 2019 г. и 3 769 850 работни места в производството на храни (през 2018 г.) и представлява 1,3% от брутния вътрешен продукт на ЕС през 2020 г.

През 2019 г. най-много са заетите лица в селското стопанство в Румъния, докато Дания е страната с най-много хора, заети в производството на храни през 2018 г.

За всяко похарчено евро селскостопанският сектор създава допълнителни 0,76 евро за икономиката на ЕС. Брутната добавена стойност от селското стопанство – разликата между стойността на всичко, произведено от първичния селскостопански сектор на ЕС, и цената на услугите и стоките, използвани в производствения процес – е 178,4 милиарда евро през 2020 г.

Инфографика, показваща заетостта в селското стопанство (през 2019 г.) и производството на храни (през 2018 г.) по страна от ЕС.

 

Селскостопанско производство в Европа

Селското стопанство на ЕС произвежда богато разнообразие от хранителни продукти, от зърнени храни до мляко. ЕС е приел законодателство, за да гарантира, че храните, произведени и продавани в ЕС, са безопасни за консумация.

Стратегията на ЕС от фермата до трапезата, обявена през 2020 г., има за цел да гарантира, че храната се произвежда и по-устойчиво. Депутатите искат да намалят употребата на пестициди, за да защитят по-добре опрашителите и биоразнообразието, да сложат край на използването на клетки в животновъдството и да увеличат използването на земята за биологично земеделие до 2030 г.

Инфографика, показваща количеството произведени храни (през 2019 г.) в ЕС.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...