fbpx

Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

март 2, 2022

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. е публикуван на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерство на земеделието, съобщиха от пресцентъра на МЗм.

Предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект на СПРЗСР 2023-2027 г. може да бъдат изпращани на електронна поща rdd@mzh.government.bg в срок до 31 март 2022 г.

Общият размер на публичните средства за интервенциите по Първи стълб и Втори стълб е 8 045 046 528 евро

Това са пари от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и национално финансиране.

Разпределението на средствата е следното – 4 518 013 477, от които 4 226 588 037 евро са от ЕФГЗ, а 291 425 440 евро от национално съфинансиране. В проценти според източниците на финансиране съотношението е следното – 93.55% към 6.45%.

3 527 033 050 евро са средствата за интервенции по Втори стълб, като тук разпределението на средствата по източник е следното – 1 410813220 евро са от ЕЗФРСР, а 2 116 219 930 евро е нац4ионалното съфинансиране, като съотношението е 40% към 60%.

След като беше одобрен от Министерски съвет, проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика (2023-2027) в края на месец февруари той бе беше предаден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов на Европейската комисия.

Преди да получи одобрението на ЕК на своя Стратегически план, страната ни, заедно с всички останали държави членки, ще получи коментари от страна на службите на Комисията, на които трябва да отговори. До края на годината всички стратегически планове трябва да бъдат одобрени и да започне тяхното прилагане от 2023 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...