fbpx

Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

март 2, 2022

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. е публикуван на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерство на земеделието, съобщиха от пресцентъра на МЗм.

Предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект на СПРЗСР 2023-2027 г. може да бъдат изпращани на електронна поща rdd@mzh.government.bg в срок до 31 март 2022 г.

Общият размер на публичните средства за интервенциите по Първи стълб и Втори стълб е 8 045 046 528 евро

Това са пари от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и национално финансиране.

Разпределението на средствата е следното – 4 518 013 477, от които 4 226 588 037 евро са от ЕФГЗ, а 291 425 440 евро от национално съфинансиране. В проценти според източниците на финансиране съотношението е следното – 93.55% към 6.45%.

3 527 033 050 евро са средствата за интервенции по Втори стълб, като тук разпределението на средствата по източник е следното – 1 410813220 евро са от ЕЗФРСР, а 2 116 219 930 евро е нац4ионалното съфинансиране, като съотношението е 40% към 60%.

След като беше одобрен от Министерски съвет, проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика (2023-2027) в края на месец февруари той бе беше предаден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов на Европейската комисия.

Преди да получи одобрението на ЕК на своя Стратегически план, страната ни, заедно с всички останали държави членки, ще получи коментари от страна на службите на Комисията, на които трябва да отговори. До края на годината всички стратегически планове трябва да бъдат одобрени и да започне тяхното прилагане от 2023 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...