fbpx
„Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“: Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР

„Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“: Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР

Финансиран по мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона. Двугодишният проект за сътрудничество...