fbpx
Не пропускайте: EU AGRI FOOD DAYS (6-8 декември 2023)

Не пропускайте: EU AGRI FOOD DAYS (6-8 декември 2023)

Европейската инициатива Дни на хранително-вкусовата промишленост на ЕС ще постави на дискусия перспективите на европейското земеделие, пазарните тенденции, продоволствената сигурност, устойчивостта и цифровите иновации. Конференцията ще се проведе в Брюксел от 6 до 8...
Ясни са бюджетите по две от интервенциите в лозаро-винарския сектор

Ясни са бюджетите по две от интервенциите в лозаро-винарския сектор

Средствата са от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от националния бюджет Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев са определени бюджетите за две от интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие...