fbpx

28% ръст бележат площите за биопроизводство за година

декември 16, 2023

През 2022 г. биологичните оператори са намалели с 50

В края на 2022 г. общо регистрираните в МЗХ биологични оператори са 4 863 броя – с 50 по-малко спрямо година по-рано, от които 4 260 броя са селскостопански производители. Операторите, сертифицирани с основна и/или допълнителна дейност преработка са 386 броя, с дейност търговия – 693 броя, с дейност внос – 101 броя и с дейност износ – 86 броя. През 2022 г. броят на биологичните оператори в система на контрол представлява 5,9% от общо регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, при 6,4% през 2021 г., показват данните в Годишния аграрен доклад, публикуван от Министерство на земеделието и храните.

Общите площи, върху които се прилагат методите на биологично производство (площи в период на преход и биологични площи) през 2022 г. са в размер на 110 440,7 ха, с 28% повече в сравнение с 2021 г. и представляват 2,2% от използваната земеделска площ в страната. Площите със зърнено-житни култури и с постоянни ливади и пасища се увеличават с по над 50% спрямо предходната 2021 г., а тези с култури за зелено/фуражни култури от обработваеми земи – над два пъти. Леко намаление се отчита при площите с трайни насаждения (с 2,3%), зърнено-бобови и протеинови култури за производство на зърно (с 5%) и технически култури (със 7,8%), а по-съществено – при тези с пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди, култивирани гъби (оранжерийно и полско производство) – с 21,8%.

 

                       Площи в система на контрол, в т. ч. „в преход“ и „биологични“ (ха)

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...