fbpx

6 основни предложения за промени в Стратегическия план. Вижте кои са те

ноември 1, 2023

До 2 ноември УО на СПРЗСР (2023-2027) приема коментари и предложения от Комитета по наблюдение по направените промени

Във връзка с получени становища по проведената писмена процедура в периода 12-18.10.2023 г. за одобрение на измененията на Стратегическия план, Управляващият орган предлага удължаването й до 2-ри ноември 2023 г. включително.

В рамките на последното заседание на КН, като са взети предвид постъпилите становища и коментари от участниците в работата на КН на СПРЗСР 2023-2027 г. по време проведената писмена съгласувателна процедура, Управляващият орган:

  1. Оттегля проекта на решение за увеличение на бюджета на интервенция I.А.2. „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ с 1.85 %, за сметка на намаляване на бюджета по интервенция I.А.1 „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ и предлага запазване на бюджета по интервенцията съгласно одобрения СПРЗСР.
  2. Оттегля проекта на решение за намаляване на бюджета на интервенция I.А.1 „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ с 1,85 %, за сметка на увеличаването на бюджета по интервенция I.А.2. „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ и предлага запазването на бюджета по интервенцията съгласно одобрения СПРЗСР.
  3. Предлага в интервенции II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“, II.И.2. „Професионално обучение и придобиване на знания“ и II.Ж.1. „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ (AKIS) като потенциални бенефициенти/партньори да се посочат браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.
  4. Предлага в интервенции I.Е.1 „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ и I.Е.9 „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ като потенциални бенефициенти да се посочат браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти в сектор „Пчеларство“.
  5. Приема предложението за повишаване на максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители в интервенция II.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от 1 500 000 евро на 2 000 000 евро, както и в интервенция II.Г.2 „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“ от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.
  6. Определя максимален срок от 24 месеца за установяване за пръв път на земеделското стопанство на кандидат по интервенция „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ и предлага размерът на финансовата помощ да бъде повишен на 30 000 евро, спрямо първоначално предложеният такъв.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...