fbpx

Броят на биофермите в Германия се увеличава, животновъдството става все по-трудно

януари 22, 2024

11% от обработваемите земи вече са сертифицирани като биологични

От 2020 г. насам в Германия има около 7800 земеделски стопанства по-малко. Все още обаче статистиката показва, че броят на фермите се запазва благодарение на увеличаващия интерес към биологичното земеделие.

Броят на стопанствата в Германия е намалял с около 3% между 2020 г. и 2023 г. Това сочат резултатите от изследването на структурата на земеделието през 2023 г. Това означава, че продължава структурната промяна в селското стопанство към по-малко, но по-големи стопанства, съобщава Agrarheute.com. Общо фермите управляват около 16,6 милиона хектара земя през 2023 г.

 

Средно 2600 ферми по-малко на година

Проучването на структурата на селското стопанство в Германия за 2023 г. потвърждава тенденцията за намаляване на броя на операторите в селскостопанския сектор. Докато броят на стопанствата намалява средно с 4 700 годишно между преброяването на селското стопанство през 2010 г. и изследването на структурата на селското стопанство през 2013 г., броят на стопанствата намалява с 3 200 годишно през следващите години до преброяването на селското стопанство през 2020 г.

От 2020 г. до 2023 г. броят им намалява с 2600 компании годишно. Следователно структурната промяна в селскостопанския сектор продължава. През последните три години обаче се регистрира забавяне, отбелязват анализаторите.

Тук играят роля два фактора. Първият е от статистическо естество: с намаляването на броя на стопанствата намалява и броят на отказалите се от работа в сектора. Вторият фактор е свързан с финансовите отчети на бизнеса. Финансовите години 2021/22 и 2022/23 бяха над средните по показатели. Стопаните обаче очакват повече трудности през настоящата 2023/24 г.

 

16,6 милиона хектара се използват за селско стопанство в Германия

Размерът на земеделските площи в Германия остава почти същият от 2010 г. насам (2010: 16,7 милиона хектара; 2023: 16,6 милиона хектара). Следователно намаляването на броя на стопанствата е придружено от увеличаване на средния им размер: докато през 2010 г. едно земеделско дружество управлява средно 56 хектара, през 2020 г. вече имаше 63 хектара, а през 2023 г. – 65 хектара земеделска земя.

Броят на работещите в селското стопанство обаче отбелязва намаление със 7% от за отчетения период. Това е около 62 000 души по-малко до 876 000 души. От тях около 45%, или 398 300 души, работят в семейни ферми. Освен това през 2023 г. в селското стопанство са работили 234 800 постоянни служители и 242 800 сезонни работници.

Средно един селскостопански бизнес е наел 3,4 работници. През 2020 г. стойността е била 3,6 работници, а през 2010 г. е била 3,7 работници.

 

Броят на животновъдните ферми намалява с 4%

Към 1 март 2023 г. животни се отглеждат в около 161 700 ферми в Германия. В сравнение с 2020 г. това е намаление с около 4% или 7100 животновъдни обекта. Към отчетната дата в оборите или пасищата на тези ферми е имало около 10,9 милиона говеда, 22,4 милиона свине, 1,8 милиона овце, 162 600 кози и 167,3 милиона домашни птици.

 

Органичното земеделие бележи растеж

Броят на стопанствата в Германия, които се занимават с биологично земеделие, възлиза на 28 700 през 2023 г., което съответства на значително увеличение от около 10% в сравнение със селскостопанското преброяване от 2020 г. Следователно органичните ферми представляват около 11% от всички стопанства.

Площите, обработвани по биологичен начин, също се увеличават в сравнение с 2020 г., с 16% до около 1,85 милиона хектара. Делът на площта, обработвана по биологичен начин, в общата използвана земеделска площ също е около 11%. Има обаче още дълъг път, докато се постигне желаната цел от около 30%.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...