fbpx

Броят на биофермите в Германия се увеличава, животновъдството става все по-трудно

януари 22, 2024

11% от обработваемите земи вече са сертифицирани като биологични

От 2020 г. насам в Германия има около 7800 земеделски стопанства по-малко. Все още обаче статистиката показва, че броят на фермите се запазва благодарение на увеличаващия интерес към биологичното земеделие.

Броят на стопанствата в Германия е намалял с около 3% между 2020 г. и 2023 г. Това сочат резултатите от изследването на структурата на земеделието през 2023 г. Това означава, че продължава структурната промяна в селското стопанство към по-малко, но по-големи стопанства, съобщава Agrarheute.com. Общо фермите управляват около 16,6 милиона хектара земя през 2023 г.

 

Средно 2600 ферми по-малко на година

Проучването на структурата на селското стопанство в Германия за 2023 г. потвърждава тенденцията за намаляване на броя на операторите в селскостопанския сектор. Докато броят на стопанствата намалява средно с 4 700 годишно между преброяването на селското стопанство през 2010 г. и изследването на структурата на селското стопанство през 2013 г., броят на стопанствата намалява с 3 200 годишно през следващите години до преброяването на селското стопанство през 2020 г.

От 2020 г. до 2023 г. броят им намалява с 2600 компании годишно. Следователно структурната промяна в селскостопанския сектор продължава. През последните три години обаче се регистрира забавяне, отбелязват анализаторите.

Тук играят роля два фактора. Първият е от статистическо естество: с намаляването на броя на стопанствата намалява и броят на отказалите се от работа в сектора. Вторият фактор е свързан с финансовите отчети на бизнеса. Финансовите години 2021/22 и 2022/23 бяха над средните по показатели. Стопаните обаче очакват повече трудности през настоящата 2023/24 г.

 

16,6 милиона хектара се използват за селско стопанство в Германия

Размерът на земеделските площи в Германия остава почти същият от 2010 г. насам (2010: 16,7 милиона хектара; 2023: 16,6 милиона хектара). Следователно намаляването на броя на стопанствата е придружено от увеличаване на средния им размер: докато през 2010 г. едно земеделско дружество управлява средно 56 хектара, през 2020 г. вече имаше 63 хектара, а през 2023 г. – 65 хектара земеделска земя.

Броят на работещите в селското стопанство обаче отбелязва намаление със 7% от за отчетения период. Това е около 62 000 души по-малко до 876 000 души. От тях около 45%, или 398 300 души, работят в семейни ферми. Освен това през 2023 г. в селското стопанство са работили 234 800 постоянни служители и 242 800 сезонни работници.

Средно един селскостопански бизнес е наел 3,4 работници. През 2020 г. стойността е била 3,6 работници, а през 2010 г. е била 3,7 работници.

 

Броят на животновъдните ферми намалява с 4%

Към 1 март 2023 г. животни се отглеждат в около 161 700 ферми в Германия. В сравнение с 2020 г. това е намаление с около 4% или 7100 животновъдни обекта. Към отчетната дата в оборите или пасищата на тези ферми е имало около 10,9 милиона говеда, 22,4 милиона свине, 1,8 милиона овце, 162 600 кози и 167,3 милиона домашни птици.

 

Органичното земеделие бележи растеж

Броят на стопанствата в Германия, които се занимават с биологично земеделие, възлиза на 28 700 през 2023 г., което съответства на значително увеличение от около 10% в сравнение със селскостопанското преброяване от 2020 г. Следователно органичните ферми представляват около 11% от всички стопанства.

Площите, обработвани по биологичен начин, също се увеличават в сравнение с 2020 г., с 16% до около 1,85 милиона хектара. Делът на площта, обработвана по биологичен начин, в общата използвана земеделска площ също е около 11%. Има обаче още дълъг път, докато се постигне желаната цел от около 30%.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...