fbpx

Актуално

Актуално за ОСП и проекта Be Organic! Истории на фермери от ЕС и България, които прилагат успешни иновативни практики в своите стопанства

„Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“: Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР

„Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“: Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР

Финансиран по мярка 16 "Сътрудничество" на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона. Двугодишният проект за сътрудничество „Насочено към...

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). С допълнителните средства общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. По този начин е осигурена...

Представят интерактивна карта на биофермите у нас по време на изложението Интерфуд § Дринк

Представят интерактивна карта на биофермите у нас по време на изложението Интерфуд § Дринк

Национална кампания CAP Green Zone: Be Organic! ще участва със свой щанд по време на международното хранително изложение „Интерфуд § Дринк“, което ще се проведе от 8 до 11 ноември в Inter Expo Center. На 8 ноември за пръв път у нас ще бъде представена Интерактивната...

„Призвание: БиоЛогичен!“: Вижте в кои градове ще се проведе информационната кампания

„Призвание: БиоЛогичен!“: Вижте в кои градове ще се проведе информационната кампания

Събитията ще се проведат в 56 населени места в страната От 7 ноември 2023 г., Министерство на земеделието и храните стартира информационната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“. Инициативата ще се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Главна...

369 проекта по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ преминават към следващ етап на оценка

369 проекта по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ преминават към следващ етап на оценка

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 485 проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от...

МЗХ стартира информационна кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“

МЗХ стартира информационна кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“

От 7 ноември 2023 г., Министерство на земеделието и храните стартира информационната кампания „Призвание: БиоЛогичен!“. Инициативата ще се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Областните...

ДФЗ с инструкция как лозарите да кандидатстват по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“

ДФЗ с инструкция как лозарите да кандидатстват по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Заявлението ще може да бъде приключено след въвеждането на данните от лозарския регистър, което ще бъде възможно на по-късен етап, допълват от ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува инструкции за попълване и подаване на заявление за подпомагане по интервенция...

Стартира информационна кампания по приема за технологична и екологична модернизация по ПВУ

Стартира информационна кампания по приема за технологична и екологична модернизация по ПВУ

Тя ще се проведе в 4 големи града в страната Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) стартира информационна кампания във връзка с новооткритата процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ за подпомагане по Национален план за възстановяване и...

Договори на стойност 5,8 млн. лв. са сключени по мярката за иновации от ПРСР 2014-2020 г.

Договори на стойност 5,8 млн. лв. са сключени по мярката за иновации от ПРСР 2014-2020 г.

Това са първите договори, които МЗХ сключва електронно по мерките от Програмата Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева сключи нови 11 договора с одобрени оперативни групи за реализация на новаторски проекти на стойност 5.8 млн. лв. по подмярка...

Новини

Абонирай се за нашия бюлетин