fbpx

Новини за ОСП

Актуално за Общата селскостопанска политика на ЕС

Новини

ЕК търси път за намаляване загубата на опрашители заради продоволствената сигурност

ЕК търси път за намаляване загубата на опрашители заради продоволствената сигурност

Комисията си поставя 3 основни цели Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно преразглеждането на Инициативата за опрашители на ЕС, рамката на ЕС за справяне с намаляването на дивите опрашители. Преразглеждането ще допринесе за усилията на...

Брюксел ще предложи да се обработват повече угари, за да увеличи производството в ЕС

Брюксел ще предложи да се обработват повече угари, за да увеличи производството в ЕС

Брюксел подготвя дерогации относно минималната ставка на земя под угар, наложена на земеделските производители, за да се увеличи производството на храни в ЕС, като се намали въздействието на войната в Украйна, съобщи комисарят по земеделието Януш Войчеховски. Войната...

Проучване на ЕК: Пчеларите могат специално да подбират и размножават вароа устойчиви пчели

Проучване на ЕК: Пчеларите могат специално да подбират и размножават вароа устойчиви пчели

Европейската комисия публикува на 15 март 2022 г. резултатите от пилотното проучване, озаглавено "Преструктуриране на веригата от медоносни пчели и програмата за развъждане и подбор на резистентността към вароа акар", финансирано от ЕС. В рамките на този проект се...

ЕК поставя на фокус свиневъдството, търси решения за сектора

ЕК поставя на фокус свиневъдството, търси решения за сектора

На 6 април ще се проведе първото заседание на специална група, която ще даде препоръки за бранша ЕС е вторият по големина производител на свинско месо в света и най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо. Тъй като секторът е изправен пред...

Биологичното разнообразие – тема на глобална среща до 29 март

Биологичното разнообразие – тема на глобална среща до 29 март

ЕС ще настоява за изпълнение на няколко амбициозни цели От 14 до 29 март ЕС ще бъде обсъдена Глобалната рамка за биологично разнообразие след 2020 г. – ново глобално споразумение за спиране на загубата на растения, животни и екосистеми на планетата. Преговорите в...

ЕК излиза със законодателно предложение за хранителната независимост на 23 март

ЕК излиза със законодателно предложение за хранителната независимост на 23 март

Законодателно предложение относно Осигуряването на хранителната независимост на ЕС във връзка с последствията от войната между Русия и Украйна ще направи Европейската комисия на 23-и март, съобщи Георги Събев, политически съветник в областта на селското стопанство,...

Новите сортове: нов шанс за стопаните

Новите сортове: нов шанс за стопаните

Използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия е стъпка напред в по-зеленото земеделие Добре адаптираните към климатичните условия сортове стават един от най-важните елементи в постигането на устойчиво производство на храни и тази теза е...

ЕС иска от селското стопанство да удвои производството на биогаз

ЕС иска от селското стопанство да удвои производството на биогаз

Европейският съюз иска да намали вноса на руски газ с две трети още тази година и да спре да бъде зависим от вноса до няколко години. Ето защо Европейската комисия предлага земеделските производители в страните от ЕС да удвоят производството на биогаз възможно...

Промени в мярка 11 „Биологично земеделие“: Вижте в какви срокове ще се изпълняват поетите ангажименти през 2022 г.

Промени в мярка 11 „Биологично земеделие“: Вижте в какви срокове ще се изпълняват поетите ангажименти през 2022 г.

До 31-ви март ще продължи общественото обсъждане на предложените промени Промени в прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се предвиждат в публикувания проект на Наредба за изменение и...

Новини

Абонирай се за нашия бюлетин