fbpx

Новини

Актуално за ОСП и проекта Be Organic! Истории на фермери от ЕС и България, които прилагат успешни иновативни практики в своите стопанства

Прогноза: Световният пазар за органични зеленчуци ще нараства с 5% годишно

Прогноза: Световният пазар за органични зеленчуци ще нараства с 5% годишно

Няколко фактора обуславят растежа Пазарът на биологично отглеждани зеленчуци нараства стабилно през последните години. Според резултатите от 2023 г. той ще възлезе на 8,69 милиарда долара, а през следващата година – 9,12 милиарда долара, тоест с 4,9% повече. Това се...

Комисарят по земеделие призовава за таван на плащанията по ОСП за големите ферми

Комисарят по земеделие призовава за таван на плащанията по ОСП за големите ферми

Предложението му е продиктувано от потенциалното присъединяване на Украйна към блока, което би довело до съкращения с около 20% на субсидиите за земеделските стопанства към настоящите страни членки. Таваните на плащанията в земеделието са неодходима мярка, за да се...

28% ръст бележат площите за биопроизводство за година

28% ръст бележат площите за биопроизводство за година

През 2022 г. биологичните оператори са намалели с 50 В края на 2022 г. общо регистрираните в МЗХ биологични оператори са 4 863 броя – с 50 по-малко спрямо година по-рано, от които 4 260 броя са селскостопански производители. Операторите, сертифицирани с основна и/или...

Пренасочват 70 млн. евро от интервенциите за консултантски услуги и обучения за хуманно отношение

Пренасочват 70 млн. евро от интервенциите за консултантски услуги и обучения за хуманно отношение

С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план на България до 2027 г.  С приложените промени се пренасочва бюджет от 70 млн. евро. към мярката за хуманно отношение към животните. 5 млн. евро от тези средства идват от бюджета на...

До 3 млн. евро. се увеличава максималният размер за допустими разходи по интервенцията за преработка на селскостопански продукти

До 3 млн. евро. се увеличава максималният размер за допустими разходи по интервенцията за преработка на селскостопански продукти

С решение на МС са приети промените в Стратегическия план на България за периода 2023-2027 г. С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план на България до 2027 г. Част от тях се отнасят до интервенциите за инвестиции в преработка на...

МС одобри промени в Стратегическия план, касаещи инвестициите в земеделски стопанства

МС одобри промени в Стратегическия план, касаещи инвестициите в земеделски стопанства

Въвежда се нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план на България до 2027 г. Част от тях се отнасят до една от най-атрактивните интервенции за земеделските стопани, а именно...

ЕК одобри шестнадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 г.

ЕК одобри шестнадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 г.

Инвестиционните подмерки 4.1 и 4.2 получават допълнителен бюджет, вижте останалите новости Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в...

Европа пита: Има ли нелоялни търговски практики по веригата на доставки в земеделието и храните?

Европа пита: Има ли нелоялни търговски практики по веригата на доставки в земеделието и храните?

ЕК провежда проучване до 15 март 2024 г. Четвърто годишно проучване за ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти – до 15.03.2024 г. На 17 април 2019 г. Европейският...

Близо 2500 нови стопани с интерес към биопроизводството

Близо 2500 нови стопани с интерес към биопроизводството

56 населени места бяха част от информационната кампания “Призвание: БиоЛогичен!” Информационната кампания “Призвание: БиоЛогичен!” на Министерството на земеделието и храните събра близо 2500 участници. Събитията обхванаха 56 населени места, половината от които са в...

Новини

Абонирай се за нашия бюлетин