fbpx

COMAGRI ще отбележи 60-годишнината на ОСП

април 18, 2022

По време на заседанието на комисията ще бъдат обсъдени и мерки за преодоляването на кризата в сектора

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) към Европейски парламент на своето заседание на 20 и 21 април т.г. се предвижда да отбележи 60-годишнината на Общата селскостопанска политика (ОСП). Първият регламент за ОСП е публикуван на 20 април 1962 г. и влиза в сила през следващата година,

По време на заседанието на COMAGRI ще се обсъдят и редица наболели въпроси, сред които влиянието на кризата в Украйна върху цените на торовете и последиците за агрохранителния сектор, ефекта от сушата върху Иберийския полуостров и Югозападна Европа, правилата за производство на екологична и органична сол, проучване на стратегиите за адаптиране на веригата за доставка на захар след края на квотите за захар. Сред обсъжданите въпроси ще е и прехвърлянето на средства от кризисни резерви в подкрепа на селскостопанския сектор. По покана на комисията Георг Хауслер, директор по ресурси в ГД „Земеделие и развитие на селското стопанство“ на Комисията, ще разясни пред депутатите използването на резерва за селскостопанска криза за подпомагане на земеделските стопани, силно засегнати от кризата в Украйна. Прехвърляне на 350 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания следва да финансира част от пакета от извънредни мерки.

За целите на Зелената сделка се предвижда по време на заседанието на COMAGRI от страна на Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) да бъде представено проучване относно екстензивното животновъдство и органичните торове. ЕИСК разглежда екологичните, икономическите и социални предимства на тази форма на животновъдство и торене и ще бъдат представени възможните решения как тези практики могат да бъдат насърчавани и подкрепяни.

 

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca приветстват предложението на Комисията за предоставяне на изключения от правилата на обуславянето на ОСП, но трябва да постави под въпрос действителния им принос за смекчаване на дефицитите и прекъсванията, причинени от войната в Украйна. Времето,...

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Какво е постигнатото през годината Последното събитие по проекта CAP GREEN ZONE се проведе в Бургас на 23 юли. В рамките на събитието под надслов „Открий фермерските продукти в твоя магазин – град Бургас“ бяха представени подбрани продукти на фермерска от мандра...

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след...