fbpx

COMAGRI ще отбележи 60-годишнината на ОСП

април 18, 2022

По време на заседанието на комисията ще бъдат обсъдени и мерки за преодоляването на кризата в сектора

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) към Европейски парламент на своето заседание на 20 и 21 април т.г. се предвижда да отбележи 60-годишнината на Общата селскостопанска политика (ОСП). Първият регламент за ОСП е публикуван на 20 април 1962 г. и влиза в сила през следващата година,

По време на заседанието на COMAGRI ще се обсъдят и редица наболели въпроси, сред които влиянието на кризата в Украйна върху цените на торовете и последиците за агрохранителния сектор, ефекта от сушата върху Иберийския полуостров и Югозападна Европа, правилата за производство на екологична и органична сол, проучване на стратегиите за адаптиране на веригата за доставка на захар след края на квотите за захар. Сред обсъжданите въпроси ще е и прехвърлянето на средства от кризисни резерви в подкрепа на селскостопанския сектор. По покана на комисията Георг Хауслер, директор по ресурси в ГД „Земеделие и развитие на селското стопанство“ на Комисията, ще разясни пред депутатите използването на резерва за селскостопанска криза за подпомагане на земеделските стопани, силно засегнати от кризата в Украйна. Прехвърляне на 350 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания следва да финансира част от пакета от извънредни мерки.

За целите на Зелената сделка се предвижда по време на заседанието на COMAGRI от страна на Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) да бъде представено проучване относно екстензивното животновъдство и органичните торове. ЕИСК разглежда екологичните, икономическите и социални предимства на тази форма на животновъдство и торене и ще бъдат представени възможните решения как тези практики могат да бъдат насърчавани и подкрепяни.

 

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...