fbpx

До 3 млн. евро. се увеличава максималният размер за допустими разходи по интервенцията за преработка на селскостопански продукти

декември 14, 2023

С решение на МС са приети промените в Стратегическия план на България за периода 2023-2027 г.

С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план на България до 2027 г. Част от тях се отнасят до интервенциите за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, аналог на досегашната мярка 4.2.

Предложените промени унифицират подхода за определяне на допустимите кандидати – земеделски стопани и преработвателни предприятия, които получават възможност за подпомагане по интервенцията.

Прецизирани са допустимите кандидати по интервенцията, различни от земеделски стопани.

Актуализира се максималният размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и преработвателни предприятия, както и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Освен това са прецизирани  изискванията за изпълнение на дейности за подкрепа и изискванията свързани с производство на електроенергия за ВЕИ.

За кандидати преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • за микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия – да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение.

За кандидати земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период – в случай че попадат в категорията микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия, дефинирани съгласно Закон за малките и средните предприятия;
  • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 000 000 евро;
  • Общият максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.2 и ІІ. Г.2.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите е до 3 000 000 евро.

Повишава се максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.

По отношение на интервенцият за „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ също се прилагат някои промени.

За кандидати преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • за микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия – да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако закона е приложим за съответната дейност/ от най-малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение.

За кандидати земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период – в случай че попадат в категорията микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия, дефинирани съгласно Закон за малките и средните предприятия.
  • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 000 000 евро;
  • Общият максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.2 и ІІ. Г.2.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите е до 3 000 000 евро.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Или как Одринка Дукатинова съживи производството ябълков сок в Перник Земеделието е не само професия, но и начин на живот. Особено за тези, които са израснали на село и са били възпитани в любов към природата и земята. От първите стъпки в земеделието, вдъхновени от...

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...