fbpx

До 3 млн. евро. се увеличава максималният размер за допустими разходи по интервенцията за преработка на селскостопански продукти

декември 14, 2023

С решение на МС са приети промените в Стратегическия план на България за периода 2023-2027 г.

С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план на България до 2027 г. Част от тях се отнасят до интервенциите за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, аналог на досегашната мярка 4.2.

Предложените промени унифицират подхода за определяне на допустимите кандидати – земеделски стопани и преработвателни предприятия, които получават възможност за подпомагане по интервенцията.

Прецизирани са допустимите кандидати по интервенцията, различни от земеделски стопани.

Актуализира се максималният размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и преработвателни предприятия, както и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Освен това са прецизирани  изискванията за изпълнение на дейности за подкрепа и изискванията свързани с производство на електроенергия за ВЕИ.

За кандидати преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • за микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия – да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение.

За кандидати земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период – в случай че попадат в категорията микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия, дефинирани съгласно Закон за малките и средните предприятия;
  • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 000 000 евро;
  • Общият максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.2 и ІІ. Г.2.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите е до 3 000 000 евро.

Повишава се максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.

По отношение на интервенцият за „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ също се прилагат някои промени.

За кандидати преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • за микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия – да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако закона е приложим за съответната дейност/ от най-малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение.

За кандидати земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период – в случай че попадат в категорията микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия, дефинирани съгласно Закон за малките и средните предприятия.
  • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 000 000 евро;
  • Общият максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.2 и ІІ. Г.2.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите е до 3 000 000 евро.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...