fbpx

Свинеферма Село Калчево

Свинеферма Село Калчево

🌐Уеб сайт
100% БЪЛГАРСКО ПРЯСНО СВИНСКО МЕСО
с. Калчево, ул. „Извън регулация“ № 14

За фирмата

Създадохме семейна фирма „Тенев и Харалампус“ ООД през далечната 2006г. Основната дейност на фирмата е производство и отглеждане на свине. Произвеждаме зърно и фураж, нужни за отглеждане на животните, имаме собствено зърнохранилище и цех за фуражни смеси. Така затворихме цикъла – от зърнопроизводство до предлагане на 100% българско прясно месно. Нашата основна цел е да задоволим търсенето на здравословно и вкусно прясно свинско месо на българския пазар. Ние произвеждаме и предлагаме трупно свинско месо и богат асортимент от месни разфасовки – месо за всяка трапеза. Търговската ни марката ОТ ФЕРМАТА гарантира качеството, безопасността и вкуса на продуктите.

За свинефермата

Прилагаме съвременните технологии на свиневъдството:

 • Непрекъснатост и ритмичност на производствения процес – в строго определен ритъм заплождаме определен брой свине (производствена група), в същата последователност и ритмичност се опрасват свинете, отбиват се прасетата, угояват се свинете и се предлагат за разплод или клане. С тази организация на производствения процес във фермата гарантираме непрекъснатост и ритмичност на производството през цялата година. Използваме рационално сградите и съоръженията, с което осигуряваме постоянно предлагане на прясно свинско месо.
 • Диференцирано отглеждаме животните по възрастови и физиологични групи. Осигуряваме подходящи условия на средата и хранене на всяка група-възрастова или физиологична. Постигнахме го чрез специализирано строителство, обзавеждане и подържане на условията на средата във фермата. Заменихме грижата за отделното животно с грижа за група животни с еднакви изисквания. Това от своя страна ни даде възможност да механизираме и автоматизираме изхранването и обслужването на фермата, както и ефективно подържане на микроклимата в оптимални граници.
 • Изкуствено осеменяване на свинете. Във фермата използваме ефективно най-качествените мъжки разплодници и контролираме развъдния процес и производството.
 • Интензивно използваме свинете за производство на прасета (многоплодност) и от една свиня майка получаваме 2,4 – 2,5 опрасвания и 6000 до 7000 угоени свине годишно. Това постигаме чрез ранно отбиване на прасетата (28 дневна възраст) и къс непроизводителен престой на свинете майки.
 • Строг ветеринарен контрол, с който подържаме висок здравен статус във фермата. Постигаме го чрез грижливо измиване и дезинфекция на помещенията и инвентара след всяка производствена група и строго спазване на ветеринарната профилактична програма. Районът на фермата сме разделили на „бяла” и „черна” зони, а влизането в бялата зона задължително става през санитарен филтър.
 • Целесъобразно хранене чрез балансирана храна, която приготвяме в нашия зърнофуражен цех в близост до фермата. В землището на с. Калчево отглеждаме подбрани сортове царевица и други зърнени култури, съхраняваме ги в собствено зърнохранилище. Не прилагаме хормонални препарати и други химични добавки, осигуряваме естествена храна и условия за разтеж /угояване.
 • Екологични и енергоспестяващи технологии, осигуряващи минимален разход на енергията, подържане условията на средата в оптимални граници и гарантиращи опазването на околната среда.

 

За кланицата

От помещенията за отглеждане във фермата животните се придвижват на ход и постъпват в кланичния пункт. На всяко животно предварително извършваме ветеринарномедицински преглед от ветеринарен лекар за установяване на здравословното им състояние.

Здравите животни ги подлагаме на изкъпване чрез система от душове преди да постъпят в кланичното помещение.

Свинете постъпват от бокса за почивка в бокс за зашеметяване. Зашеметяването извършваме с електроди/устройство тип “клещи“/, по които протича ел. ток с ампераж /0,8 до 1,25 / и волтаж /80 до 115/ съгласно изискванията за хуманно отношение по време на клане. Данните се отчитат на ел. табло със записващо устройство. Свинските трупове се обработват по отделно. С електротелфер зашеметените свине се вдигат на тръбен път, заколват се и се обезкървяват на съответните позиции. Обезкървяването става над вана, която е повдигната и е снабдена с улей.

Извършваме мокър тоалет на трупа и ръчно задиране на кожата /прави се т.н. „кройка/“. Отстраняват се краката и ушите, след което с електротелфер, механично се отстранява кожата по начин, който не води до замърсяване на трупното месо. След това се отстранява главата и се преглежда на работна маса от ветеринарен лекар.

След обработката на трупа го придвижваме до помещението за обработка на вътрешности и сектора за последващата им обработка – пърлене, миене, опаковане. Главата, краката и ушите ги пърлим на ръка с горелка, почистваме и измиваме на работен плот с мивка, маркираме с пластмасови марки с номер, който отговаря на номера на трупа и ги поставяме в каси от ПВЦ .Транспортираме ги за съхранение в хладилна камера докато излезе резултата от изследване за трихинелоза. Когато се констатира, че са годни за консумация, подготвяме ги за реализация на пазара – изваждаме ги от хладилната камера, пакетираме в полиетиленови торби за еднократна употреба, поставяме етикети и подреждаме в чисти ПВЦ каси за съхранение в хладилна камера.

Извършваме мокър тоалет на трупа. Следва отстраняване на червата, извършваме ветеринарна инспекция и транспортираме до помещение, където червата се измиват, етикетират и опаковат в полиетиленови торби за еднократна употреба, подреждат се в каси от ПВЦ и се съхраняват в хладилна камера .

Трупното месо се избутва по тръбния път в чистата зона на кланичния пункт, където се изважда ливера. Ливера се окачва на стойка. Извършва се ветеринарна инспекция на ливера. Ако не се констатират заболявания и органите на ливера са годни за човешка консумация, се маркират с пластмасови марки със същия номер като този на трупа, от който е изваден, пакетират се и се етикетират в полиетиленови торби за еднократна употреба. Пакетирането извършваме на работна маса, торбите поставяме в каси от ПВЦ (вътрешен амбалаж) и ги подреждаме на стелажите в хладилна камера .

Ветеринарен лекар взема проби от диафрагмата за изследване за трихинелоза. Трупът се разполовява на половинки с трион, маркира се с пластмасови марки и се вкарва в хладилна камера. Там престоява докато излезе резултата от изследването за трихинелоза. След като излезе резултата и месото е годно за консумация, пристъпваме към фолиране на месото, претегляне на електронен кантар и експедиция.

През целият технологичен процес на добив на свинско трупно месо може да се извърши идентификация между отделните части и органи на трупа.

За транжорната

На следващия ден, след престояване на свинските половинки 24 часа в хладилна камера, пристъпваме към транжиране или продажба.

Транжирането на свинските половинки извършваме в помещението за транжиране, опаковането и етикетирането на разфасовките става в тарелки, претеглят се на везна, покриват се с фолио и се етикетират на работна маса. Тарелките се поставят в кашони (транспортен амбалаж) и след това се подреждат на стелажите в хладилна камера за съхранение до експедицията им.

 Производство на месни заготовки

С част от разфасованото месо се приготвя кайма, кебапчета, кюфтета и наденички. Технологичният процес протича по следния начин:

 • Кайма – транжираното месо смиламе на волф машина и смляното месо директно попада в каса, слагаме необходимото количество сол. Така приготвената кайма се пакетира в тарелки на работна маса, претегля се на везна, покрива се с фолио и се етикетира. Тарелките се подреждат и се транспортират в хладилна камера за съхранение до експедицията им.
 • Кебапчета и кюфтета – месото смиламе по описания по – горе начин, слагаме в бъркачка и добавяме сол и подправки, необходими за съответния асортимент. След като месото се хомогенизара с подправките и солта, пристъпваме към оформянето на кебапчетата и кюфтетата във формовъчна машина. Така приготвените месни заготовки се пакетирт в тарелки на работна маса, претеглят се на везна, покриват се с фолио и се етикетират. Тарелките подреждаме в кашони и транспортираме в хладилна камера за съхранение до експедицията им.
 • Наденички – месото смиламе по описания по – горе начин, слагаме в бъркачка, добавяме сол и подправки, необходими за овкусяване. След като месото се хомогенизара с подправките и солта, пристъпваме към пълнене в черва с формовъчна машина, към която има приставка за пълнене. Така приготвените наденички се пакетират в тарелки, претегля се на везна, покриват се с фолио и се етикетират. Тарелките подреждаме в кашони и транспортираме в хладилна камера за съхранение до експедицията им.

 

За магазина

В сградата на кланицата е обособен магазин за продажба на прясно свинско месо, субпродукти и месни заготовки (полуфабрикати). Те се съхраняват в хладилни витрини.

Клиентите се обслужват от продавач и могат да избират продукти от хладилните витрини, както и да поръчват опаковане на по-големи количества в  подходящ амбалаж  (фолио торбички и чували).

Ако се затруднявате какво месо да закупите и как да го приготвите, ще ви помогнем с тази схема:

При предварителна заявка в магазина можем да ви предложим половинки трупно месо и други продукти по поръчка. Заявка можете да направите и на тел. 0894664183, на е-mail:ot.fermata_selo.kalchevo@abv.bg , на страницата ни във facebook Oт фермата – село Калчево или на инстаграм – ot_fermata.selo_kalchevo  .

Работното време на магазина в село Калчево е от 08:00ч. до 18:00ч. от понеделник до събота, а в неделя от 10:00 до 17:00 ч.

гр. Ямбол -08:00-19:00 от понеделник до събота,неделя от 10:00-17:00ч.

гр.Бургас – 08:00-19:30 от понеделник до събота ,неделя от 09:00-18:00ч.

 

Пазари

 • Oт фермата гр.Бургас - ул. Янко Комитов №4  

 • Oт фермата гр.Ямбол - ул. „Търговска“ 106 А  

 • Oт фермата с. Калчево - с. Калчево, ул. „Извън регулация“№14  

Локация

Галерия

Етикети: