fbpx

МЗХ публикува Наръчника за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2024

юни 7, 2024

Документът е изготвен съгласно обновения Стратегически план

Министерство на земеделието и храните публикува наръчник за директните плащания през Кампания 2024.

Документът е изготвен на основата на актуалната информация от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.q одобрен с Решение на Комисията , Закон за подпомагане на земеделските производители (ДВ. бр.41 от 10 май 2024 г.), Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ. бр.47 от 4 юни 2024 г.) и Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ. бр.47 от 4 юни 2024 г.)

Интервенциите за директни плащания за кампанията 2024 представляват основен инструмент за подпомагане на земеделските стопани в България

Тези интервенции са базирани на различни критерии и цели, включително подпомагане на доходите, насърчаване на устойчивото земеделие, поддържане на биологичното разнообразие и други. Сред тях са Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДПОПДУ), Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС), Плащане за малки земеделски стопани (ДЗС) и други.

Отделни интервенции се фокусират върху климата, околната среда и хуманното отношение към животните, като например Еко схеми за биологично земеделие, поддържане на биологичното разнообразие, намаляване на използването на пестициди, поддържане на трайните насаждения и други. Тези схеми целят насърчаване на устойчиви практики в селското стопанство и подобряване на екологичната среда.

Също така, има интервенции, насочени към подпомагане на земеделските стопани за селскостопански животни, като подпомагане за млечни крави, месодайни крави, овце и кози, говеда в планински райони и други. Тези интервенции имат за цел подпомагане на различни аспекти на отглеждането на животни и поддържане на стопанства в различни региони.

Интервенциите за подпомагане на земеделските стопани за плодови насаждения, плодове и зеленчуци също са от значение, като подпомагат отглеждането на култури като плодове, зеленчуци, оранжерийни култури и други. Тези интервенции помагат за стимулиране на производството на храни и подпомагане на секторите на плодовете и зеленчуците в страната.

С Наръчника и насоките, които той дава може да се запознаете ТУК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...