fbpx

Над 400 млн. евро ще получат биопроизводителите за новия програмен период

октомври 27, 2023

България си е поставила за цел 10% от обработваемите площи да бъдат биологично сертифицирани до 2030 г., а в момента това представлява по-малко от 2%. В началото на 2024 се очаква обновена статистика с информация  от сертифициращите фирми. За сравнение, според Плана за развитието на биологичното производство до 2030  най-малко 25% от земеделската земя на ЕС следва да бъде обработвана по правилата на биологичното земеделие.

По предварителни данни близо 410 млн. евро ще бъдат заделени за биосектора у нас в новия програмен период до 2027 г. Към 31.12.2022 г. биологичните производители, преработватели и търговци са 4 863 на брой. Площите в система на контрол бележат ръст в сравнение с предходната година и към края на 2022 г. са 110 440 хектара.

Стратегическите цели в Националния план за развитие на биологичното производство до 2030 г. са:

  1. 1. Биологични храни и продукти за всички: стимулиране на търсенето и гарантиране на доверието на потребителите.
  2. Стимулиране на прехода и укрепване на цялата верига за създаване на стойност по пътя към 2030 г.
  3. Биологичното производство като пример за подражание: подобряване на приноса на биологичното земеделие за устойчивостта на сектора.

В Стратегическия план са разработени и две нови интервенции –  за инвестиции в земеделски стопанства и за преработка на първична селскостопанска продукция, свързани с околната среда. С което се дава приоритет за създаване на трайни насаждения за биологично отглеждане или преработка на биологична суровина.

Според Националния план за действие за развитието на биологичното производство до 2030 е необходимо насърчаването на по-широко потребление на биологични продукти, което включва повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на българските биопродукти. Необходимо е да се осигури достъп на по-големи групи потребители до български биопродукти чрез провеждане на повече „Зелени обществени поръчки“, насърчаване на сътрудничество между земеделските стопани, гражданите/потребителите, местните публични администрации, НПО в био сектора, в хотелиерството, в ресторантьорството, в модерната търговия и други, които действат в съответствие с принципите и методите на биологично производство и потребление.

Подходящи мерки за повишаване на осведомеността на потребителите следва да бъдат започнати още от училищата и детските градини. В това отношение е подходящо в схемата на ЕС за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се увеличи делът на биологичните продукти, като се даде на първо място преднина на тези, които са произведени в Република България.

„Планът предвижда по-добър и улеснен достъп до пазари, което включва: скъсяване на веригата за доставка, директни продажби, сдружаване на биологичните оператори с цел създаване на по-благоприятна среда за реализиране на продукцията, провеждане на информационни и комуникационни кампании относно съществуващите вече фермерски пазари и биологични оператори, извършващи директни продажби, както и публичното им обявяване в био регистъра за дейност „директни продажби на биопродукти от производител“.

Насърчаването на късите вериги за доставка на храни може да бъде от полза, както за биологичните стопани, така и за потребителите, което води до намаляване на транспортните разходи и увеличаване на устойчивостта, като същевременно развива икономиката на селските райони, добавяйки стойност в района на производство.

Очаква се да бъде осигурена подкрепа за участие на български биопроизводители в национални и международни изложения и форуми, с цел налагане на български биологични марки на чуждите пазари, включващи и промоционални представяния и дегустации на биологични продукти.

Научете повече за:

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...