fbpx

Новите геномни техники влизат в дневния ред на земеделските стопани

октомври 29, 2023

Безопасността за хората и животните обаче трябва да е водеща в прилагането им

„Настоящото председателство на ЕК е от Испания. На първото заседание земеделският министър на Испания обяви, че за страната е приоритет за тези 6 месеца да бъде прието законодателство в ЕС за новите геномни техники, така че темата е изключително актуална. Климатичните, екологичните, икономическите и политическите предизвикателства, пред които е изправено съвременното селско стопанство, налагат прехода от интензивно към устойчиво производство. Така министърът на земеделието и храните Кирил Вътев откри конференция на тема „Новите геномни техники – бъдещето на модерното земеделие“, която се проведе в София. Организатор на събитието е Асоциация на Семенарската индустрия в България (АСИБ) в сътрудничество с Европейската асоциация за семена Euroseeds.

Вътев припомни, че на 5 юли т.г. Европейската комисия (ЕК) представи пакет от законодателни мерки за устойчиво използване на ключови природни ресурси, като един от тях е проектът за регламент за растения, получени чрез нови геномни техники. „Създаването на нови сортове и породи, устойчиви на биотичните и абиотичните фактори на околната среда, със запазена и подобрена продуктивност е ключово за устойчиво селскостопанско производство и гарантиране на продоволствената сигурност. В това отношение приносът на новите геномни техники може да е решаващ, защото тяхната прецизност и ефективност за въвеждане на модификация в генома превъзхождат значително конвенционалната селекция, съществуваща от трансгенно инженерство, като същевременно получената селекционна форма чрез тях в някои случаи е идентична на тези спонтанно възникнали в природата или продуктите от класическата селекция“, посочи министър Вътев.

Той подчерта, че затова новите геномни технологии вече се използват успешно се прилагат извън ЕС, а Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) ги включи в стратегията си за иновации.

Вътев обясни, че в предложения от ЕК проект за регламент за новите геномни техники са предложени два различни подхода за разрешаване на пускането на пазара и получаваните чрез тях растения и продукти. От една страна са растенията, сравними с естествено срещащи се или получени с конвенционалната селекция, които ще бъдат третирани като конвенционални растения и за тях ще е приложимо съответното законодателство. От друга страна са растенията с по-сложни модификации, за които се прилага настоящото европейско законодателство за генетично модифицирани организми (ГМО).

Аграрният министър информира, че на 19 септември 2023 г. Министерство на земеделието и храните е провело дискусионен форум с всички заинтересовани страни по агрохранителната верига за обсъждане на предложения от ЕК регламент за новите геномни техники. „Заключението от дискусията е, че приложението на научни достижения по никакъв начин не трябва да води до компромис с високите стандарти за оценка на риска и безопасността на новите геномни техники, продуктите по отношение на хората и животните и въздействието на околната среда, свързано с това приложение на принципа на предпазливостта“, заключи министър Вътев.

„Целта на тази конференция е да даде възможност на всички заинтересовани страни да участват пълноправно в много широка дискусия, която да спомогне да бъде формирана информирана позиция по темата. Позиция, която да бъде най-вече в интерес на хората, на участниците в научния и земеделския живот, както и на представителите на всички останали индустрии, които имат роля в обезпечаване на продоволствената сигурност“, обясни председателят на АСИБ Петко Василев.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...