fbpx

Обнародвана е Наредба № 3 за директните плащания

юни 4, 2024

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции е обнародвана в Държавен вестник.

Сред съществените промени е отпадането на изискванията към производители на мляко и на месо да доказват реализиране на годишна продукция. Това се отнася за всички животни крави, биволи, овце и кози.

Отпада условието за количество реализирано мляко (или месо), независимо от това дали животното е планинско, биологично или в преход, от местна порода включено в развъдна програма, или е месодайно животно, независимо от това дали е в развъдна програма или не.

От стопаните се изисква освен договор с първи изкупвач, да са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, който касае вносителите и/или ако са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, то да е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти.“

В наредбата е добавено, че министърът на земеделието издава заповеди за размера на подпомагане на хектар за основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) за допълнителното преразпределително плащане, за подпомагане на малките и младите производители.

Картофите за нишесте се заместват от производство на семена от картофи.

За заявленията, подадени през кампания 2023 г., се прилага досегашният ред.

Намалява се средният добив при оранжерийните зеленчуци, ягодите и малините, както и изискваният брой посадъчен материал на хектар при ябълки, круши, кайсии и вишни.

За кампания 2024 г. важат следните изключения:

Когато бъдат установени несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ, кандидатът за подпомагане получава информация чрез съобщение в СЕУ за несъответствията, установени до 31 октомври , в срок до 3 работни дни от тяхното установяване. В тези случаи на кандидата за подпомагане се осигурява възможност за корекция или оттегляне на заявлението в срок до 20 ноември 2024 г. в частта, засегната от несъответствията. На кандидата се предоставя възможност за подаване на възражение чрез СЕУ, с обосновки към него, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

За установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението по всяко време след подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от 20 ноември 2024 г., при условие че не са били информирани, че:

  1. ще им бъде извършена проверка на място;
  2. при извършване на проверка на място, която не е била предварително обявена, е открито несъответствие;
  3. чрез административни проверки са установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане.

За всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ след 31 октомври, на кандидата за подпомагане се изпраща съобщение, но той не може да извърши корекция или оттегляне на заявлението.

 

Пълния текст на променената Наредба може да откриете ТУК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“

Международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“

„Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“ е темата на международната конференция, която ще се състои на 25 и 26 юни в Пловдив. Конференцията се организира за осма поредна година. Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева ще открие...

Близо 116 млн. лв. са преведени по обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2023

Близо 116 млн. лв. са преведени по обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2023

Близо 116 млн. лв. са преведени по 10-те интервенции за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ на допустимите за подпомагане животновъди за Кампания 2023. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев, който участва в...