fbpx

ОСП: ЕК представи каталог на интервенциите, приложими в държавите-членки

октомври 27, 2023

Каталогът ще се актуализира редовно с разходите и резултатите

Любопитни ли сте какво са планирали държавите-членки в своите стратегически планове за ОСП, за да подкрепят прехода към по-устойчиви земеделски практики? Искате ли да знаете какво прави вашата страна за младите фермери? Цялата информация можете да получите благодарение на каталога на интервенциите на ОСП. Този онлайн инструмент с възможност за търсене изброява всички интервенции, планирани от страните от ЕС в техните стратегически планове за обща селскостопанска политика (ОСП). Той ще се актуализира редовно, за да бъде в съответствие с всички въведени изменения, съобщават от Европейската комисия. Страните от ЕС започнаха да изпълняват своите стратегически планове за ОСП от 1 януари 2023 г. Първите директни плащания по ОСП 2023-27 г. започнаха да се изплащат от 16 октомври 2023 г. Всеки план съчетава широк набор от целеви интервенции, насочени към специфичните нужди на съответната държава от ЕС. Тези интервенции дават осезаеми резултати по отношение на целите, общи на ниво ЕС, като същевременно допринасят за амбициите на Европейския зелен пакт, констатират експерти.

Всяка интервенция е свързана със специфични цели, показатели за продукция и резултат. Законодателството за ОСП включва 44 „показателя за резултати“,  свързани с девет конкретни цели. Ако вземем за пример младите фермери, възможните интервенции могат да бъдат допълнителна подкрепа на доходите, финансова подкрепа, която да им помогне да се установят, както и дейности за обмен на знания и обучение. Резултатът тогава може да бъде броят на младите фермери, които се възползват от подкрепата за създаване от ОСП през 2023-27 г., а един от показателите за резултат може да бъде броят на работните места, създадени благодарение на проекти по ОСП. Разходите на ЕС и публичните разходи (ЕС + национални фондове) се показват за всяка интервенция.

В съответствие със своите ангажименти за прозрачност и наблюдение, Европейската комисия предоставя безпрецедентна информация онлайн относно стратегическите планове на ОСП, тяхното изпълнение и приноса им за постигане на общите цели на ЕС. Той дава възможност на националните органи, експерти, заинтересовани страни да оценят напредъка на всяка интервенция към нейните цели и да видят дали ОСП върви. Ефикасността и ефективността на избора на страните трябва да се разглеждат в контекста на различни отправни точки, специфични проблеми на всяка страна, структурата на тяхното земеделие, екологични предизвикателства, но също и регулаторни и задължителни изисквания.

Има онлайн табла, като едното представя целите, определени на национално ниво от всяка държава от ЕС в техните планове, докато второто относно финансовото разпределение предоставя подробна информация за финансовото разпределение на интервенциите към специфичните цели на ОСП според връзките между интервенциите и специфичните цели, определени от всяка страна от ЕС в техните планове. И накрая, каталогът на ОСП за интервенции  представя пълен преглед на планираната интервенция, разходи и резултати на ниво ЕС и според плановете на ОСП, когато е приложимо.

Потребителите могат да търсят в каталога по държава-членка, показател за резултат, показател за резултат и конкретна цел. Всички представени интервенции са описани с бюджета, свързан с тях. Тъй като финансирането на ОСП може да допринесе за няколко специфични цели паралелно – като изменение на климата и ландшафта или обновяване на поколенията и селски райони – общото финансово разпределение на всички интервенции е по-високо от общия бюджет на ОСП. Резултатите от всяко търсене могат да бъдат показани като таблици или графики, всички с възможност за експортиране и изтегляне.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...