fbpx
zemedelec-table1t

Cap Green Zone: Be Organic! 

Проектът CAP Green Zone: Be Organic! залага редица информационни мерки, които целят да повишат знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на дела на устойчивото и органично производство на храни в контекста на запазване на природата и биоразнообразието.

Be Organic! ще информира широката общественост относно Общата селскостопанска политика (ОСП), включително националните стратегически планове по ОСП, Зелената сделка, стратегията „От фермата до трапезата“, Стратегията за биологичното разнообразие и Плана за действие за биологичното производство.

Вярваме, че агроиновациите и дигитализацията в сектора ще улеснят пътя към по-екологично земеделие в Европейския съюз. А това неминуемо ще доведе до по-чиста, здравословна и вкусна храна на нашата трапеза.

Провери произхода на над 500 хранителни продукти
Свали приложението

Свали информационния материал

Какво знаем за био храните?

Актуално

ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС е публикуван за обществено обсъждане

ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС е публикуван за обществено обсъждане

С тези промени се цели подобряване на законодателната рамка в областта на биологичното производство и контрола върху...

Добрият пример

С медийната подкрепа на: