Интервюто взе Лилия Александрова Стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде основният политически документ, според...