fbpx

През март ЕК представя мерки за повече прозрачност и контрол по веригата за доставка на храни

март 1, 2024

Европейската комисия призовава земеделските стопани и всички по-малки доставчици по веригата за доставка на храни да споделят мнението си относно опита си с нелоялни търговски практики. Понастоящем е достъпно онлайн проучване на всички езици на ЕС до 15 март 2024 г. През последните седмици фермерите и техните асоциации изразиха загриженост относно разпространението на нелоялни практики във веригата за доставка на храни. Участвайки в проучването, фермерите и по-малките доставчици могат да изразят своите притеснения и да споделят своя опит с нелоялни търговски практики. След като представи варианти за опростяване с цел намаляване на тежестта за земеделските стопани в ЕС, Комисията също така работи върху действия за подобряване на позицията на земеделските производители в хранителната верига и за подобряване на правоприлагането срещу нелоялни търговски практики.

Проучването, управлявано съвместно от Съвместния изследователски център и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, е насочено специално към фермери от ЕС и по-малки доставчици, работещи в рамките на веригата за доставки на селскостопански продукти и храни, като обхваща различни етапи на производство и дистрибуция. Респондентите могат да споделят дали напоследък са се сблъсквали с нелоялни търговски практики от икономически по-силни купувачи.

Преди даден продукт да достигне до потребителя, няколко участници на пазара участват във веригата за доставка на храни (производители, преработватели, търговци на дребно и т.н.) и добавят към неговата стойност и влияние върху крайната цена, плащана от потребителя. Злоупотребата с власт при договаряне между различни оператори във веригата за доставки понякога може да доведе до нелоялни търговски практики, които могат да имат вредни последици.

По предложение на Комисията Европейският парламент и Съветът приеха през април 2019 г. Директива относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между предприятия във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти. Директивата забранява няколко твърде често срещани нелоялни търговски практики: забавени плащания за нетрайни и нетрайни хранителни продукти; анулиране на поръчки в последния момент; едностранни промени в договори; принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти и отказ от писмени договори. Той също така дава възможност на земеделските стопани безопасно да говорят по поверителен начин, а на властите да започват секторни разследвания за идентифициране и глобяване на нелоялни търговски практики.

Държавите членки, отговарящи за прилагането на тези правила, трябваше да транспонират директивата в своята национална правна рамка до 1 май 2021 г. и да я приложат шест месеца по-късно. За да направи преглед на разпространението на забранени нелоялни търговски практики и да оцени ефективността на мерките, предприети на национално ниво, Комисията провежда годишни проучвания. Текущо отвореното проучване е третото след първото базово проучване, проведено преди прилагането на директивата. Резултатите ще бъдат използвани при оценката на настоящите правила, които Комисията трябва да изпълни до 1 ноември 2025 г. Проучването от миналата година разкри например, че повече от 60% от анкетираните в проучването дори не са знаели за съществуването на правоприлагащи органи. Това показва, че може да се направи повече, както по отношение на осведомеността относно защитата, налична за земеделските стопани и по-малките доставчици, така и по отношение на правоприлагането при подаване на жалби.

За да укрепи позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни, през март Комисията ще представи на държавите-членки няколко действия, които могат да обхващат въпроси като прозрачност на пазара във веригата на стойността, прилагане на Директивата срещу нелоялни търговски практики и нейното прилагане, разходи за производство или по-хомогенен контрол на съществуващите правила за вносни селскостопански продукти.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...