fbpx

„Стимулиране на бизнеса – Сътрудничество за повече регионална храна“: Пример за подкрепа на мярка 16 по ПРСР

ноември 10, 2023

Финансиран по мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 проект в Швеция има за цел да изгради капацитета на дребните производители, за да достигнат до регионален пазар и да се съкрати хранителната верига в региона.

Двугодишният проект за сътрудничество „Насочено към търсенето сътрудничество за по-къси хранителни вериги и засилена конкурентоспособност“ гласи:

„Нарастващото търсене на регионални храни предоставя добри възможности за нов бизнес за тези, които произвеждате храна на местно ниво, от суровини до преработени хранителни продукти. Събрахме важни умения за онези от вас, които са готови да направят крачка напред, с цел да задоволят нуждите на клиентите и в същото време да повишат собствената си конкурентоспособност и рентабилност .“

🎯 Предистория на проекта

Увеличеното потребление на храна, произведена в региона, и по-късите вериги са важни въпроси за постигане на по-устойчиво снабдяване с храна. Нарастващото търсене на местни храни с известен произход и високо качество създава нови бизнес възможности за селскостопанските компании. Повишената степен на преработка и усилията за намаляване на броя на посредниците допринасят за повишаване на рентабилността и създаването на повече работни места за първичните производители и по-малките хранителни компании в страната.

🎯 Цели на проекта

Общата цел е съкращаване на хранителната верига, укрепване на условията на по-малките производители на храни за достигане до регионалния пазар и насърчаване на сътрудничеството за маркетинг, продажби и дистрибуция. „Ние разработваме и укрепваме ефективни работни методи и методи за селскостопански и градинарски компании за преработка на храни, за да достигнат и да се установят на регионалния пазар, както и да установят сътрудничество, което съкращава хранителните вериги„.

Проектът също така развива и укрепва сътрудничеството между Местно производство на Запад, Окръжен административен съвет Вестра Гьоталанд и Агровест, което увеличава способността и капацитета за изпълнение на тези участници да предоставят подходяща и ефективна подкрепа на земеделски и градинарски компании за достигане до регионалния пазар чрез ефективни форми на сътрудничество по отношение на маркетинг, продажби и дистрибуция.

🎯 Дейности по проекта

 • Установяване и засилено сътрудничество между 55 дребни селскостопански и градинарски компании и местни магазини за хранителни стоки и ресторанти с цел насърчаване и увеличаване на търсенето на местна храна.
  • Организиране на изложения на храни за събиране на едно място на представители на ресторанти, магазини за хранителни стоки и дребни производители за възможности за работа в мрежа.
  • Предоставяне на съвети и субсидии (до 70 %) на селскостопански и градинарски фирми, желаещи да укрепят своите марки.
  • Осигуряване на обучение на магазините за хранителни стоки как да намират и работят с по-малки производители, както и насоки за производителите как да отговорят на изискванията за продажба на магазини за хранителни стоки.
  • Подпомагане за пряко сътрудничество между различни участници в хранителната верига за намаляване на отпадъците и увеличаване на наличността на местни храни в ресторантите. Бяха създадени четири мрежи за сътрудничество и обмен на знания.
  • Разработване и адаптиране на набор от индустриални насоки за по-строго прилагане на законодателството за храните в дребномащабното производство на храни.
  • Подкрепа за регионални селскостопански и градинарски компании да разширят производството си от дребномащабно към по-промишлено производство (ефективност на процеса). Четиринадесет малки компании получиха съвети и обучение относно потоци, процеси, оборудване и видове инвестиционна подкрепа.
  • Серия от 14 семинара, учебни посещения и работни срещи на селскостопански и градинарски компании с цел създаване на платформа и пространство за срещи за развитие на умения и работа в мрежа.

 

🎯 Партньори по проекта


Agroväst Livsmedel AB (Агровест)
е компания за развитие с мисия да укрепва зелените индустрии във Вестра Йоталанд. Има богат опит в управлението на национални и международни проекти за укрепване на зелените индустрии. Компанията също така управлява свои собствени програми за изследвания и иновации с цел увеличаване на рентабилността на селското стопанство, дългосрочно и устойчиво. Агровест е базирана в кампуса на SLU в Скара. Собственик е на проекта и отговаря за цялостното управление на проекта и комуникацията. Компанията отговаря и за изпълнението на две от шестте дейности по проекта

Locally production in Väst  е ресурсен център за дребни производители на храни във Вестра Готаланд, който работи със съвети, обучение и развитие на малки хранителни компании за създаване на растеж и заетост в региона. Отговаря за изпълнението на четири от шестте дейности по проекта.

Länsstyrelsen i Västra Götalands (Окръжният административен съвет) в селския департамент на Вестра Йоталанд работи за оживена провинция с добро производство на храни и здравословна обработка на храните. Наред с други неща, те се занимават спомагат относно за подпомаганети и възстановяване на разходите за околната среда, разпространяват знания в различни образователни дейности и извършват надзор и проверки по отношение на безопасността на храните. Участват в две от шестте дейности по проекта.

🎯 Информация за проекта

 • Име на проекта: „Business Boost- Collaboration for more regional food’
 • Период на изпълнение на проекта: 2019-2021 г.
 • Финансиране: мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 на Кралство Швеция
 • Бюджет: 4 534 957 (SEK)
 • За контакт : Emailkristina.anderback@agrovast.se
 • Уебсайт на проекта: https://agrovast.se/euprojekt/avslutade-euprojekt/kortarelivsmedelskedjor-och-starktkonkurrenskraft/

 

🎯 Основни резултати

Изпълнението на проекта е засегнато от пандемията от COVID-19, но екипът все пак намира ефективни начини да работи при тези обстоятелства. Най-големият от панаирите на храни включваше 110 купувачи (ресторанти и търговци) и 22 дребни производители, а по време на пандемията 6 „мини-панаири“ в хранителни магазини събраха по 5-25 местни производители. Общо 55 местни производители участваха в проекта, 30 МСП получиха маркетингови насоки, а 14 малки производители получиха съвети как да разширят производството си до по-промишлени нива (ефективност на процеса). От 210 участници в семинарите, учебните посещения и поредицата от работни срещи 76 са мъже и 134 жени.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Или как Одринка Дукатинова съживи производството ябълков сок в Перник Земеделието е не само професия, но и начин на живот. Особено за тези, които са израснали на село и са били възпитани в любов към природата и земята. От първите стъпки в земеделието, вдъхновени от...

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...