fbpx
Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. е публикуван на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на...
Хуманно отношение към животните: Отваря се консултация за насоки в стратегията „От фермата до трапезата“

Хуманно отношение към животните: Отваря се консултация за насоки в стратегията „От фермата до трапезата“

Европейски орган за безопасност на храните открива обществена консултация на тема „Методологични насоки за разработване на мандати за благосъстоянието в контекста на стратегията от фермата до трапезата“. Обществената консултация е отворена от 14 февруари и коментари...