fbpx
Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

Стратегическият план е публикуван за обществено обсъждане, до 31 март се изпращат коментари

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. е публикуван на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на...
Представят на бранша Стратегическия план в поредица от срещи

Представят на бранша Стратегическия план в поредица от срещи

Анализ на стопанствата ще осигури възможност за по-насочено подпомагане на сектора Министерството на земеделието, храните и горите започна поредица обсъждания на Националния стратегически план в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Документът ще се разглежда в...
България представя пред ЕК Стратегическия план преди Нова година

България представя пред ЕК Стратегическия план преди Нова година

Очаква се скоро браншът да се запознае с всички предвидени по него мерки Планира се мерките от Националния стратегически план, в пълния им вид, да бъдат представени до две седмици, на следващото заседание на тематична работна група, стана ясно още по време на...