fbpx

Удължава се срокът за изпълнение на одобрени проекти за иновации по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 г.

април 8, 2024

Удължава се срокът за изпълнение на одобрени проекти за иновации на оперативни групи по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“от ПРСР 2014-2020 г.

С промяната в насоките за кандидатстване по процедурата се създава възможност бенефициентите да изпълнят своите проекти в цялост, в първоначално предвидения срок за изпълнение, без да бъдат ограничавани в рамките на периода на допустимост.

Изменението по предложение на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. е в отговор на очакванията на заинтересованите страни за успешна реализация на иновативните проекти и стремежът на Министерство на земеделието и храните за стимулиране на сътрудничеството между науката и практиката.

Предвидена е и възможност и за актуализиране на размера на одобрените разходи за възнаграждения на екипите на оперативните групи, които извършват дейности по проектите, в съответствие с актуалната социално-икономическа обстановка в страната.

Актуализираните насоки за кандидатстване може да откриете на официалната електронна страница на Министерство на земеделието и храните и в ИСУН2020.

Напомняме, че с първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г. бе предложено част от разходите по одобрените проекти по подмярка 16.1 да бъдат финансирани от бюджета на Плана, предвиден за новаторски проекти.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...